کد خبر: 6626
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۳

کمیته حمایت از طرح سلامت تشکیل شد

کمیته حمایت از طرح سلامت تشکیل شد

رئيس کل بيمه مرکزي در جلسه مديران عامل شرکت هاي بيمه با تشريح مزيت هاي طرح سلامت، بر لزوم همراهي شرکت هاي بيمه با اين طرح تأکيد و اضافه کرد:موضع صنعت بيمه در اين راستا بايد سنجيده و تعريف شده باشد.

محمد ابراهيم امين در اين نشست از تشکيل کارگروه 'بيمه و طرح سلامت' براي اجرايي شدن برنامه هاي اين کميته خبر داد و از اعضاي اين کارگروه خواست طي چند روز آينده نسبت به رفع موانع و مشکلات پيش رو اقدام کنند تا همراهي کامل و منسجم شرکت هاي بيمه در اين طرح صورت پذيرد.‏

مديران عامل بيمه ايران، ميهن، پاسارگاد و سرمد، عضو هيئت مديره بيمه دانا، معاون فني بيمه هاي اشخاص بيمه کارآفرين و نماينده بيمه مرکزي از اعضاي کارگروه 'بيمه و طرح سلامت' هستند.در اين جلسه مديران عامل شرکت هاي بيمه نيز به طرح مشکلات و نقطه نظرات خود در ارتباط با اين طرح پرداختند.گفتني است، براساس استاندارد هاي جهاني دولت ها بايد حدود 34 درصد هزينه هاي درمان و بيمه ها 25 و بيمه هاي خصوصي 19 درصد هزينه هاي درماني مردم را بپردازند اما در کشور ما بيمه ها 6.18 درصد و بيمه هاي خصوصي 3.7 درصد و دولت 20 درصد را مي پردازند. ‏