کد خبر: 6333
تاریخ انتشار: ۰۷ آبان ۱۳۹۳

کمبود آب تهدیدی جدی برای وضعیت اجتماعی زنان و دختران ‏

کمبود آب تهدیدی جدی برای وضعیت اجتماعی زنان و دختران ‏

سازمان ملل در گزارش آب سال ۲۰۱۴ خود اعلام کرد:

کمبود آب به بدتر شدن وضعیت اجتماعی زنان کمک می کند.‏
براساس این گزارش، زنان و دختران بخش اعظم کارها در زمینه تامین انرژی و آب در شرایط کمبود را برعهده دارند و آوردن آب و جمع آوری هیزم، زمان زیادی از آنان می گیرد.‏
این امر، فرصت های شغلی و تحصیلی آنان را بشدت به خطر می اندازد و کاهش تحصیلات و فعالیت های اجتماعی و شغلی زنان نیز به نوبه خود در انتقال فقر و فاقد قدرت بودن زنان در بلندمدت موثر است.‏
بنابه این گزارش، ذخایر آب های زیرزمینی جهان در حال نابودی است و ۲۰ درصد سفره های آب زیرزمینی بیش از اندازه مورد برداشت قرار گرفته اند.‏
برداشت آب تازه (آب سطحی و زیرزمینی)در سطح جهان، در حدود یک درصد در مقایسه با اواخر دهه ۱۹۸۰ افزایش داشته که این امر در کشورهای در حال توسعه از شدت بیشتری برخوردار بوده است.‏
سازمان ملل در این گزارش پیش بینی کرد، تقاضای جهانی آب(برحسب میزان برداشت آب)در سال ۲۰۵۰ به دلیل تقاضای کارخانه ها، نیروگاه های برق، بخش کشاورزی و استفاده های داخلی حدود ۵۵ درصد افزایش یابد.‏
‏۷۶۸ میلیون نفر در جهان فاقد امکان دسترسی به آب بهداشتی هستند و ۲٫۵ میلیارد نفر نیز از بهداشت خوب بی بهره اند