کد خبر: 5240
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۳
گروه : جهان انرژی

کشف منابع زمین گرمایی در ۳ نقطه کشور

کشف منابع زمین گرمایی در ۳ نقطه کشور

يکي از اهداف مهم کارگروه معين انرژي زمين گرمايي ستاد توسعه فناوري انرژي‌هاي نو معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري استفاده مستقيم از انرژي زمين گرمايي است که در اين راستا فعاليت‌هاي مقدماتي در زمينه ساخت پمپ‌هاي حرارتي زمين گرمايي انجام شده است‎.‎

با توجه به نياز روز افزون به منابع انرژي و کم شدن منابع انرژي فسيلي، ضرورت سالم نگه داشتن محيط زيست، کاهش آلودگي هوا، محدوديت هاي برق رساني و تأمين سوخت براي نقاط و روستاهاي دورافتاده و مواردي از اين دست، استفاده از انرژي‌هاي نو همانند زمين گرمايي مي‌تواند جايگاه ويژه‌اي داشته باشد، بنابراين در کارگروه انرژي زمين گرمايي ستاد فعاليت‌هاي اين حوزه بررسي مي‌شود‎.‎
ظرفيت‌سازي براي ايجاد تکنولوژي‌هاي مربوط به حوزه زمين گرمايي در کشور يکي از اهداف کارگروه معين انرژي زمين گرمايي است تا شرکت‌هاي توانمند در اين حوزه در قالب پروژه‌هاي عمراني که در وزارت نيرو تعريف مي‌شود اين فعاليت‌ها را انجام دهند‎.‎
‎ ‎به گزارش مهر،در حال حاضر اين کارگروه جمع بندي و نهايي کردن پروژه‌هاي در حال اجرا را در دستور کار خود قرار داده است. همچنين حمايت از طرح هايي که دستاوردي نو در زمينه انرژي زمين گرمايي به همراه دارد از اولويت‌هاي اين کارگروه است. از آن جايي که دانشگاه‎ها و پژوهشکده‌هاي بسياري در اين عرصه توانايي همکاري با اين کارگروه را دارند، با کمک اين مراکز پروژه سراسري پتانسيل‌سنجي منابع زمين گرمايي کشور تعريف شده است و در حال اجرا است‎.‎
انجام فعاليت‌هاي بنيادي در حوزه انرژي زمين گرمايي نيازمند صرف هزينه بسياري است. تا به امروز فعاليت‌هاي خوبي در اين زمينه انرژي زمين گرمايي انجام شده است اما عمدتا به علت بحث بودجه با مشکل مواجه شده اند‎.‎
‎ ‎يکي از اهداف مهم اين کارگروه استفاده مستقيم از انرژي زمين گرمايي است که در اين راستا فعاليت‌هاي مقدماتي در زمينه ساخت پمپ هاي حرارتي زمين گرمايي انجام شده است‎.‎
بر اساس اين گزارش، يکي از مباحث مهم در حوزه انرژي زمين گرمايي، بحث اکتشاف اين منابع است. زيرا اين منابع زير زمين بوده و تا زمان احداث نيروگاه نمودي در سطح ندارند. با انجام پتانسيل سنجي و اجراي عمليات اکتشاف، منابع زمين گرمايي در مناطق مختلفي از جمله آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، اردبيل و محلات کشف شده است‎.‎
همچنين، از منبع هيدروترمالي که در مشکين شهر کشف شده است توانايي توليد بيش از 100 مگاوات برق وجود دارد که با سرمايه گذاري صحيح در اين منطقه مي توان اين مخزن را گسترش داد و انرژي بيشتري از آن توليد کرد. بعد از اکتشاف منابع زمين گرمايي، شناسايي مخزن، عمليات ژئوفيزيک، حفاري و سپس احداث نيروگاه زمين گرمايي براي استحصال انرژي حائز اهميت است‎.
‎کارگروه انرژي زمين گرمايي در بحث احداث نيروگاه ها، در حال توسعه و گسترش بخش حفاري و دکل هاي مربوطه است تا شرکت هاي توانمند در اين زمينه با برنامه ريزي به اين عرصه ورود پيدا کنند‎.‎
ستاد توسعه فناوري انرژي‌هاي نو معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در تيرماه سال 87 تشکيل شد تا فعاليت‌هاي پراكنده‌اي كه در زمينه انرژي‌هاي نو در دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و ديگر مراكز بخش خصوصي كشور انجام مي‌گيرند، تحت پوششي هماهنگ، هم‌راستا گردند‎.‎
‎ ‎اهدافي که در ستاد انرژي‌هاي نو دنبال مي‌شود در چارچوب اهداف معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري است، استفاده از منابع تجديد پذير، تجهيز مراکز علمي و فناوري کشور، حمايت از شرکت‌هاي دانش‌بنيان فعال در اين عرصه، استفاده از منابع تجديدپذير خورشيدي، باد، زمين گرمايي، زيست توده از جمله اقداماتي است که در 8 کارگروه تخصصي ستاد انجام مي‌شود‎.‎