کد خبر: 6682
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۳
گروه : جهان انرژی

کاهش تلفات برق منجر به صرفه جویی ۲ میلیارد دلار در سال می‌شود

کاهش تلفات برق منجر به صرفه جویی ۲ میلیارد دلار در سال می‌شود

گروه امورزيربنايي: رييس انجمن علمي مديريت مصرف انرژي ايران گفت: کاهش سالانه پنج تا شش درصدي تلفات شبکه برق، مي‌تواند معادل دو ميليارد دلار صرفه‌جويي براي کشور به همراه داشته باشد.

‎سعيد مهذب‌ترابي رييس انجمن علمي مديريت مصرف انرژي ايران در نشست هم‌انديشي تخصصي شرکت‌هاي پيمان‌کاري، توليدي و مهندسي در کاهش تلفات شبکه‌هاي برق و تعيين فرصت‌هاي جديد کسب‌وکار که در حاشيه برگزاري چهاردهمين نمايشگاه بين‌المللي صنعت برق ايران تشکيل شد، گفت: سالانه حدود 30 ميليارد کيلووات‌ساعت تلفات انرژي داريم که صنعت برق موظف شده است سالانه يک درصد از اين تلفات را کاهش دهد‎. ‎
وي با بيان اينکه صنعت برق همواره در مبحث بهره‌وري و نوآوري پيشرو بوده است، افزود: اگر بتوانيم در طول يک سال پنج تا شش درصد کاهش تلفات داشته باشيم، موجب حدود 10 ميليارد کيلووات‌ساعت صرفه‌جويي در صنعت برق خواهد شد که از نگاه ملي حدود 2500 ميليون ليتر در سوخت صرفه‌جويي مي‌شود و اين ميزان صرفه‌جويي در سوخت مي‌تواند معادل دو ميليارد دلار امکان صرفه‌جويي در بخش کاهش تلفات را فراهم کند‎. ‎
مديرعامل شرکت مهندسان مشاور نيرو اظهار داشت: تلفات مقوله‌اي نيست که بشود کشورها و استان‌هاي مختلف را با هم سنجيد ضمن اينکه نوع مشترک و مدل نصب لوازم اندازه‌گيري در ميزان تلفات موثر است‎. ‎
وي ادامه داد: هر کيلووات‌ساعت تلفات بين 300 تا 500 تومان هزينه دارد و براي کاهش تلفات کلي در شبکه‌ها نياز به سرمايه‌گذاري حدود چهارهزار ميليارد تومان خواهد بود‎. ‎
مهذب ترابي تصريح کرد: سرمايه‌گذاري در بخش کاهش تلفات فرصت مناسبي براي سرمايه‌گذاران و همچنين فرصت مناسبي براي کسب‌وکار و کسب درآمد براي سرمايه‌گذار است‎. ‎
وي با بيان اينکه در سال 2007 از نظر ميزان تلفات رتبه يازدهم را در جهان داشته‌ايم، اظهار داشت: بايد با انسجام و تعامل بين دولت و شرکت‌هاي خصوصي، تلاش کنيم تلفات را تا حد امکان کاهش دهيم‎.‎