کد خبر: 6085
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۳

چینی ها استاد تولید جنس های درجه ۲ و سه هستند

چینی ها استاد تولید جنس های درجه ۲ و سه هستند

ايرنا:  عضو و نايب رييس کميسيون تجارت اتاق ايران خطاب به صادرکنندگان ايراني گفت:

از همه شما مي خواهم که جنس هاي درجه 2 و 3 را به چين نفرستيد زيرا آنها استاد توليد اين گونه اقلام هستند.‏
مجيد رضا حريري در نشست بررسي فرصت هاي صادراتي ابران به چين درحوزه صنايع دستي و صنايع وابسته در اتاق ايران گفت: براي بهبود شرايط واردات به چين بايد بهترين کالاهاي خود را به آنها بفروشيم.‏
وي گفت: دولت چين به دنبال افزايش 2.5 درصدي واردات خود است که اين فرصت مناسبي براي صادرکنندگان ايراني مي باشد.‏
حريري افزود: کساني که در دهه 80 و 90 ميلادي واردات از چين را شروع کردند به مراتب موفق تر از کساني بودند که بعد از آنها اين کار را شروع کردند و دقيقا همين مساله در ميان کساني که بحث صادرات به چين را دنبال مي کنند نيز وجود دارد.‏
وي ادامه داد: برنامه هاي دولت چين نشان مي دهد که قرار است واردات اين کشور تا 2.5 برابر افزايش پيدا کند و اين فرصت خوبي براي صادرکنندگان ما است.‏
عضو و نايب رئيس کميسيون تجارت اتاق ايران در مورد واردات کالاهاي لوکس به چين گفت: در طي سال هاي 2009 به بعد چين حدود 33 درصد کالاهاي لوکس دنيا را خريد