پیش بینی فیبر ایران

0
۲۰۶ بازدید

شرکت فیبر ایران در سال جاری سود هر سهم سال جاری را برای دومین مرتبه تعدیل منفی داد و ۲۱۶ ریال زیان را برای سال جاری پیش بینی کرد که طی ۶ ماه معادل ۸۰ درصد زیان پیش بینی شده زیان دیده است.

علت تعدیل منفی رکود در بازار و عدم فروش محصولات عنوان شده است. درآمد فروش پیش بینی شده با ۱۵ درصد کاهش نسبت به سال قبل پیش بینی شده و این کاهش عمدتا ناشی ازکاهش ۲۶ درصد مقدار فروش است. از طرف دیگر نرخ فیبر ورق با ۱۶ درصد افزایش نسبت به سال قبل پیش بینی شده است .درآمد فروش تحقق یافته در این ۹ ماه ۷۳ درصد است . با وجود کاهش ۱۵ درصد درآمد فروش بهای تمام شده ی محصولات ۴ درصد کاهش داشته و این کاهش نامتقارن منجر به کاهش حاشیه سود ناخالص شده و به ۲ درصد رسیده است.سود ناخالص با ۸۱ درصد کاهش پیش بینی شده است.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=9903