کد خبر: 6028
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۳

پیشنهاد صادرکنندگان ایرانی با ۲ تا ۵ درصد اختلاف در مقابل رقبا بازنده می شود‏

پیشنهاد صادرکنندگان ایرانی با ۲ تا ۵ درصد اختلاف در مقابل رقبا بازنده می شود‏

گروه توليد: رئيس انجمن صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي تاکيد کرد: نبايد صادرات خدمات فني و مهندسي را با حجم صادرات سنجيد، بلکه بايد آن را با کيفيت و اثربخشي در توسعه فناوري، تکنولوژي و ارتباط با دنيا شناخت، چرا که مي تواند اثر مناسب در قوام روابط سياسي ايران با دنيا داشته باشد.‏

رضا انصاري در مراسم روز ملي صادرات که در سالن اجلاس سران برگزار شد با بيان اينکه جوايز صادراتي از سال 1381 بنا نهاده شده که 12 درصد رشد سالانه صادرات را به 45 درصد افزايش داده، گفت: اين در شرايطي است که درسال 90 پرداخت اين جوايز قطع شده است، از سوي ديگر، تحريم‌ها هم رونق گرفته و در حالي که جوايز صادراتي مي‌توانست يک سرمايه گذاري ارزان و همچون چاشني براي انفجار صادراتي باشد، متاسفانه پرداخت آن قطع شد.‏
وي ادامه داد: چنانچه صادرکننده بداند هشت درصد، جايزه صادراتي دارد مي‌تواند تا 8 درصد تخفيف داده و قيمت‌هاي خود را رقابتي کند، اين در شرايطي است که هم اکنون پيشنهاد صادرکنندگان ايراني با 2 تا 5 درصد اختلاف در مقابل رقبا بازنده اعلام مي شود.‏
انصاري با بيان اينکه در صدور ضمانت نامه ها نيز مشکلات بسياري وجود دارد و به خاطر تحريم اين مشکلات قدرت رقابت صادرکنندگان را کاهش داده است، افزود:‌ اما اين مشکل راه حل دارد و اخبار حکايت از آن دارد که معاون اول رئيس جمهور شخصا بر روي حل مشکل ضمانت نامه‌ها وقت گذاشته و درصدد يافتن راهکارهاي جديد است که چنانچه مشکل ضمانت نامه ها حل شود، صادرات خدمات فني و مهندسي سالانه 4 تا 5 ميليارد دلار افزايش خواهد يافت.‏
وي با تاکيد بر اينکه از آمريکا تا ژاپن تمامي روساي جمهور پيگير اجراي پروژه‌هاي فني و مهندسي در بازارهاي دنيا هستند، با اشاره به رقابت سنگين در بازارهاي جهاني، گفت: قبل از وقوع بحران اقتصادي در دنيا اگر در يک مناقصه ايران مجبور به رقابت با سه کشور بود، بعد از سال 2008 مجبور به رقابت با 30 کشور شده ، چرا که بحران جهاني، سرمايه گذاري‌ها را به شدت کاهش داده و عرصه رقابت را تنگ کرده است.‏
وي افزود: بعد از وقوع تحريم يک ايراني نمي تواند به راحتي پول جابه جا کرده، حساب باز کند و يا در مناقصات به سهولت شرکت کند، اين در حالي است که علي رغم تمام شرايط، ايراني‌ها هنوز هم در 55 کشور دنيا حضور دارند و در جاده هاي سنگلاخ با رقبايي که در راه‌هاي هموار گام برمي دارند، رقابت مي‌کنند.‏
انصاري در عين حال افزود: ارزش صادرات خدمات فني و مهندسي در شش ماهه نخست سال جاري به 5 ميليارد دلار رسيده در حالي که کيفيت اين صادرات ارزشمند است، ضمن اينکه پتانسيل صادرات خدمات فني و مهندسي امروز بيش از 20 ميليارد دلار در سال است که با حمايت‌هاي اندک دولت مي‌توان به آن دست يافت.‏
انصاري خاطرنشان کرد: دوره اجراي هر پروژه عموما چندين سال به طول مي‌انجامد و البته امروز نيز ايراني‌ها در اين عرصه بسيار موفق عمل مي‌کنند به نحوي که پروژه‌هاي آنها بسترساز و قوام بخش روابط سياسي دوجانبه با کشورهاي دنيا است.‏