کد خبر: 6385
تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۳۹۳

پول‌های پلاستیکی ۲.۵ برابر کاغذی‌ها عمر می‌کنند

پول‌های پلاستیکی ۲.۵ برابر کاغذی‌ها عمر می‌کنند

کشورهاي انگلستان، استراليا، مکزيک و کانادا از جمله کشورهايي هستند که توليدکننده پول‌ پلاستيکي هستند.پول‌هاي پلاستيکي ،پليمري، بهداشتي تر از پول‌هاي کاغذي هستند و سازگاري خوبي با محيط زيست دارند.اين پول‌ها از لحاظ ظاهر تفاوتي با پول هاي کاغذي ندارند و حتي تا هم مي‌شوند.استراليا، مکزيک و کانادا از ديگر کشورهاي توليدکننده پول‌ پلاستيکي هستند.بانک مرکزي انگليس به تازگي "اسکناس‌هاي پلاستيکي" 5 و 10 پوندي را منتشر و توزيع کرده است ودر نظر دارد پول پلاستيکي را به جاي پول کاغذي جايگزين کنداگرچه هزينه توليد پول‌هاي پلاستيکي بالا است اما اين نوع پول‌ها در مجموع 2.5 برابر کاغذي‌ها عمر مي‌کنند.‏