کد خبر: 6189
تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۳۹۳

پوشش ‏‎۵۳‎‏ درصدی “زمگسا” در نیمه نخست سال

پوشش ‏‎۵۳‎‏ درصدی “زمگسا” در نیمه نخست سال

شرکت کشاورزي و دامپروري مگسال در جديدترين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي ‏93‏ را با کاهش ‏32‏ درصدي مبلغ ‏3593‏ ريال اعلام کرده است که شرکت با کنار گذاشتن ‏2049‏ ريال موفق به پوشش ‏53‏ درصد از اين درآمد شده است.

شرکت پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي ‏93‏ را در تاريخ ‏21بهمن92‏ مبلغ ‏5758‏ ريال، در تاريخ ‏26اسفند92‏ (حسابرسي شده) مبلغ ‏5285‏ ريال و در تاريخ ‏29تير93‏ مبلغ ‏5287‏ ريال و طبق جديدترين اطلاعيه مبلغ ‏3593‏ ريال اعلام کرده است.شرکت دلائل تغييرات را افزايش مقدار فروش شير از ‏29663‏ تن در پيش بيني قبلي به ‏30001‏ تن در پيش بيني جديد (معادل ‏1درصد افزايش) و کاهش نرخ فروش شير از ‏13884‏ ريال در پيش بيني قبلي به ‏12990‏ ريال در پيش بيني جديد (معادل ‏6‏ درصد افزايش)، کاهش مبلغ فروش دام از ‏77009ميليون ريال در پيش بيني قبلي به ‏68775‏ ميليون ريال در پيش بيني جديد، افزايش مبلغ فروش محصولات زراعي از ‏24417‏ ميليون ريال به ‏26880‏ ميليون ريال در پيش بيني جديد و افزايش قيمت تمام شده و هزينه هاي اداري و فروش به علت افزايش هزينه مواد و دستمزد اعلام کرده است.‏