کد خبر: 4650
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۳
گروه : ایران

پشت‌ پرده انتشار لیست‌های بورسیه

پشت‌ پرده انتشار لیست‌های بورسیه


معاون وزير علوم و رييس سازمان امور دانشجويان با اعلام اينکه ليست‌هايي که تحت عنوان "اسامي افراد استفاده‌کننده از بورسيه خلاف روال قانون" در فضاي مجازي منتشر شده مورد تاييد وزارت علوم نيست، تاکيد کرد که وزارتخانه متبوعش اين موضوع را پي‌گيري قضايي مي‌کند.
وي با بيان اينکه متاسفانه شاهد يک سري بي‌اخلاقي‌ها در جامعه هستيم افزود: اطلاعات منتشرشده قديمي و غيرمستند هستند و وزارت علوم پيگيري‌هاي قضايي خود را انجام خواهد داد. پيگيري‌هاي امنيتي نيز از سوي مراجع ذيربط در حال انجام است.
دکتر مجتبي صديقي در گفت‌وگو با ايسنا، درباره آنچه تحت عنوان اسناد بورسيه‌ها در فضاي مجازي منتشر شده، گفت: آنچه اين روزها شاهد هستيم روشي تخريبي است که عده‌اي آن را شروع کرده‌اند که مسير طبيعي تصميم‌گيري قانوني و احقاق حق در مورد تخلفات مربوط به بورسيه‌ها را مخدوش کرده‌ است.
به گفته وي " ليست‌هاي مجعولي که در فضاي مجازي از بورسيه‌ها منتشر مي‌شود مورد تاييد وزارت علوم نيست."
وي همچنين با بيان اينکه ظاهرا اطلاعاتي که منتشر شده در روزهاي آخر دوره مسئوليت قبلي از سيستم بيرون رفته است، گفت: منشاء اين بي‌اخلاقي‌ها افرادي هستند که ارتباطاتي با عناصر سيستم قبلي داشته‌اند و اين اطلاعات را منتشر کرده‌اند. شاهد اين ادعا هم اين است که تمام اطلاعات قديمي و غيرمستند بوده و شامل اقدامات انجام شده در اين دوره نيست؛ به همين خاطر هيچ کدام از اين اسناد واقعي نيستند.
صديقي درادامه سخناش با بيان اينکه فردي که در فضاي مجازي ليست بورسيه‌ها را منتشر کرده در پي انتقام‌گيري است، گفت: فردي که جواب منفي در خصوص بورسيه خود در اين دوره دريافت کرده به دنبال آن بوده تا با استفاده از ارتباط خود با سيستم قبلي، دست به اين اقدام غيراخلاقي بزند و فضاي جامعه را مخدوش کند و از اين جهت که با بورسيه او مخالفت شده، در پي انتقام‌گيري است.
وي افزود: به همين علت پيگيري‌هاي حقوقي وزارت علوم آغاز شده و همزمان پيگيري‌هاي امنيتي از سوي مراجع ذيربط در حال انجام است.
معاون وزير علوم همچنين با تاکيد بر اينکه مسير طبيعي پيگيري پرونده‌هاي بورسيه فقط مسير قانوني است، اظهار کرد: مسيري که در ماه‌هاي اخير پيگيري شده ادامه پيدا خواهد کرد و هدف از اين امر لطمه نخوردن به سرنوشت و آبروي کليه کساني است که بر اساس ضوابط قبلي بورسيه دريافت کرده‌اند.
رئيس سازمان دانشجويان وزارت علوم با بيان اينکه تمامي بورسيه‌شده‌ها در حال تحصيل هستند افزود: افکار عمومي نبايد ملاک قضاوت خود را اين اطلاعات مخدوش قرار دهد. ما نيازي به هيچگونه افشاگري نمي‌بينيم و وظايف قانوني خود را با رعايت مصالح جامعه و حاکميت اخلاق دنبال خواهيم کرد.
وي بار ديگر با تاکيد بر اينکه به هيچ عنوان روند ادامه تحصيل بورسيه‌ها متوقف نشده است، گفت: کليه بورسيه‌ها چه کساني که شرايط داشته‌اند و چه کساني که شامل شرايط قانوني نبوده‌اند به کار خودشان ادامه دادند و مشغول تحصيل هستند. بديهي است پس از تکميل بررسي‌هاي حقوقي اقدام قانوني مربوط انجام خواهد شد و افرادي که جايابي شده‌اند بورسيه خود را دريافت کردند و افرادي نيز که اعلام نياز آورده بودند قريب به 70 نفر هستند که يا احکامشان صادر يا منتظر نظر هيئت مرکزي جذب هستند.
صديقي همچنين با اشاره به بررسي پرونده بورسيه از سوي نهادهاي نظارتي گفت: از مدت‌ها پيش نهادهاي نظارتي بررسي پرونده‌هاي بورسيه را دنبال کرده و ديوان محاسبات بيش از يک سال و نيم پيش کار خود را آغاز و اولين گزارش خود را در آغاز به کار دولت که شامل برخي تخلفات صورت گرفته در دولت گذشته بوده اعلام کرد. همچنين سازمان بازرسي نيز به اين مسئله ورود پيدا کرده و هر دو نهاد در حال جمع‌بندي هستند.
وي با اشاره به کميته بررسي تخلفات بورسيه در کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز اظهار کرد: طي جلساتي که با اعضاي کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس داشته‌ايم، تمام اطلاعات و ليست بورسيه‌ها به آنها ارائه شده است.
صديقي با بيان اينکه بناي کار ما يک کار حقوقي و قانوني و به دور از حاشيه‌ها و هيجان‌هاست، گفت: حفظ حقوق افراد در کنار حقوق مردم در صدر امور قرار دارد و اقدامات انجام شده بدون ورود به فضاي تبليغاتي و پس از اطمينان از کليه جوانب حقوقي است و در اين روند به هيچ عنوان عجله‌اي وجود ندارد.
معاون وزير علوم در ادامه با اشاره به تصميم ديوان محاسبات کشور در زمينه بورسيه‌ها گفت: با اعلام رسمي ديوان محاسبات در روزهاي اخير عدم امکان ادامه تحصيل همراه با اشتغال براي کساني که حکم بورسيه دريافت کرده‌اند به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است و تحصيل اين گونه افراد که بر خلاف سند تعهد ماخوذه عمل نموده‌اند متوقف خواهد شد .
وي با تاکيد بر اينکه آرامش در پيگيري امور به معناي عدم اطمينان از اطلاعات و آمارها نيست افزود: از اطلاعات خود اطمينان کافي داريم و تخلفات اعلام شده مستند هستند و نحوه برخورد را نيز با در نظر گرفتن موارد حقوقي و قانوني دنبال خواهيم کرد.
فرزندم از هيچ امکانات اعطايي بورسيه و جايابي استفاده نکرده و نخواهد کرد
رئيس سازمان دانشجويان وزارت علوم درباره مصاحبه روز گذشته آقاي مسلمي نائيني معاون سابق بورس خارج دانشجويان مبني بر اينکه فرزند دکتر صديقي نيز بورسيه دريافت کرده است، گفت:‌ اين مسئله چندين بار تکذيب و توسط معاون سابق بورس خارج دانشجويان نيز اطلاع‌رساني شده اما باز هم شاهد اينگونه دروغ‌پردازي‌ها در جامعه هستيم. اين مسئله در حاليست که فرزند بنده با هزينه شخصي در دوره دکتري خارج از کشور در حال تحصيل است و از هيچگونه بورس و جايابي برخوردار نشده. البته به نظرم اظهار نظر ناقصي که ايشان انجام و مقايسه‌اي بين فرزند بنده با ساير مسئولين انجام داده‌اند يک نوع فضاسازي جديد است.
وي افزود: براي چندمين بار اعلام مي‌کنم که خوشبختانه فرزند بنده از هيچ گونه امکان اعطايي بورسيه و جايابي استفاده نکرده و نخواهد کرد.
صديقي در مورد اسامي فرزندان مسئولان سابق وزارت علوم در ليست بورسيه‌ها نيز اظهار کرد: همانطور که آقاي مسلمي هم تاييد کردند نام تعدادي از آنها در اين ليست وجود دارد اما وزارت علوم بنا ندارد و نداشته است اين موارد در سطح جامعه منتشر شود. در بررسي‌هايي که انجام مي‌شود مطابق با برخورد با ديگران با آنها نيز رفتار خواهيم کرد. اگر اين افراد شرايط بورسيه را داشتند که بحثي وجود ندارد و اگر نداشتند مطابق ساير افراد با آنها برخورد خواهد شد.
معاون وزير علوم با تاکيد بر اينکه بنا نداريم به بيان اسامي در جامعه بپردازيم، گفت: بنده در مورد مواردي که آقاي مسلمي نائيني به آنها اشاره کرده‌اند براي توجيه نه آن موارد را تاييد و نه تکذيب مي‌کنم. فعلا بناي وزارت علوم اين است که روند کلي پرونده را پيگيري کند و به مصاديق به شکل مشخص و با ذکر نام نپردازد.
هزينه يک ميلياردي تحصيل هر دانشجوي بورسيه خارج
رئيس سازمان دانشجويان وزارت علوم در ادامه درباره ميزان هزينه‌هاي صرف شده براي هر فردي که بورسيه دريافت مي‌کند، گفت: براي هر نفر که بورسيه خارج دريافت مي‌کند متناسب با کشوري که در آن تحصيل مي‌کند متوسط بين 600 ميليون تومان تا يک ميليارد تومان هزينه مي‌شود. همچنين براي کساني نيز که بورسيه داخل دريافت مي‌کنند براي ادامه تحصيل در رشته‌هاي علوم انساني 30 ميليون و غير علوم انساني 40 ميليون پرداخت مي‌شود و مقرري اين افراد در طول چهار سال متوسط 35 تا 40 ميليون تومان است.
وزارت علوم به دنبال مچ‌گيري نيست
صديقي درباره اينکه آيا تخلفات فقط در حوزه بورسيه‌ها بوده و در موارد ديگري نيز تخلفاتي صورت گرفته است نيز گفت: من بر اساس حوزه دانشجويي صحبت مي‌کنم اما در حوزه‌هاي ديگر وزارت علوم همکاران در حال بررسي هستند. لازم به ذکر است وزارت علوم در بيان اين مسائل به هيچ عنوان به دنبال مچ‌گيري نيست بلکه به دنبال آن است تا يک حرکت به سمت جلو داشته باشد و در گذشته متوقف نشود. با توجه به اينکه مواردي در گذشته به وجود آمده بايد به دنبال يک فضاي مناسب همراه با الزامات توسعه علمي کشور باشيم.
وي افزود: در طول اين چند ماه نيز پايه‌هاي اين امر گذاشته شده است و در بحث بورسيه‌ها نيز آزمون را ملاک عمل قرار داده‌ايم و آيين‌نامه مربيان را از نظر کيفي مورد بررسي قرار داديم و اميدواريم مرّ قانون در پذيرش و ادامه تحصيل در تمام مقاطع تحصيلي اجرا شود.