کد خبر: 5792
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۳
گروه : ایران

پزشکیان: دولت برای اجرای فصل سوم قانون اساسی با محدودیت مواجه است

پزشکیان: دولت برای اجرای فصل سوم قانون اساسی با محدودیت مواجه است

 سوال از رييس جمهور يک اقدامي است که هم بستر جامعه را براي اين کار مهيا کند و هم رييس دولت را در رابطه با اينکه اين توقع و خواسته نمايندگان است مجاب مي‌کند تا در چارچوب قانوني که هست در اين رابطه اقدام کند.

ک نماينده اصلاح طلب مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد که دولت براي اجراي فصل سوم قانون اساسي با محدوديت‌هايي مواجه است و از سوي ديگر فشارهاي زيادي به دولت وارد مي‌شود تا در اين رابطه حرکتي نکند.
مسعود پزشکيان در گفت‌و‌گو با ايلنا در ارتباط با زمزمه‌هاي طرح سوال از رييس جمهور در پي اجرايي نشدن فصل سوم قانون اساسي گفت: به هر حال به آن شکلي که دولت بخواهد به صورت يک برنامه نظام‌مند در اين مسير حرکت کند حرکتي صورت نگرفته است. البته از اين طرف هم در مجلس فشارهاي زيادي به دولت وارد مي‌شود تا به آن طرف سير نشود. وزير علومي که استيضاح شد و يا وزراي پيشنهادي قبلي دولت که از طرف مجلس به آن راي اعتماد داده نشد و يا پيغام‌هايي که به دولت فرستاده مي‌شود نشان دهنده مجموعه فشار‌ها براي اين است که مفاد فصل سوم قانون اساسي انجام نشود.
نماينده تبريز ادامه داد: البته ساختار منسجمي براي نظاممند کردن فصل سوم قانون اساسي وجود ندارد و طبيعتا راحت‌ترين کاري که مي‌توانند انجام دهند اين است که از کنار آن به سادگي عبور کنند.
اين نماينده مجلس با تاکيد بر اينکه طبيعتا دولت با محدوديت‌هاي زيادي در اين رابطه مواجه است، يادآور شد: آنچه که از بيرون احساس مي‌شود اين است که فشارهاي زيادي در اين رابطه به دولت وارد مي‌شود اما منطق حکم مي‌کند که خود ايشان در سخنراني‌ها و صحبت‌هايشان بيشتر به اين موضوع توجه کنند و طبيعتا افرادي که با ايشان کار مي‌کنند بايد زمينه اجتماعي را براي اجرايي‌تر کردن قانون ايجاد کنند.