کد خبر: 6326
تاریخ انتشار: ۰۷ آبان ۱۳۹۳

پرونده واحدهای صنعتی آلاینده به قوه قضاییه رفت

پرونده واحدهای صنعتی آلاینده به قوه قضاییه رفت

به گفته رئيس هيات مديره شهرک صنعتي شکوهيه، پرونده واحدهاي صنعتي آلاينده به دادگاه ارسال شده است‎.‎

چندي پيش ماجراي ايجاد آلودگي صنعتي در شهرک صنعتي شکوهيه قم ابعاد خبري گسترده اي به خود گرفت و حتي به پيگيري اين موضوع در شهرک هاي صنعتي ديگر کشور و انتشار اسامي کارخانه هاي آلاينده نيز منجر شد‎.‎
به تازگي خبر رسيده که از ميان کارخانه هاي آلاينده فعال در شهرک صنعتي شکوهيه، پرونده دو کارخانه به دادگاه براي رسيدگي قضايي ارسال شده است‎.‎
عالمي رئيس هيات مديره شرکت شهرک صنعتي شکوهيه در اين مورد به خبرآنلاين گفت: پرونده برخي واحدهاي صنعتي که طي دو ماه گذشته تغييري در فيلترهاي خود و ميزان آلودگي که توليد مي کنند، نداده اند به دادگاه ارسال شده است. تعداد اين کارخانه ها نيز بيشتر از دو مورد است‎.‎
وي بيان داشت: پيش از اين رويکرد شرکت شهرک هاي صنعتي و سازمان محيط زيست، همراهي با واحدهاي صنعتي براي ادامه کارشان و البته اصلاح روند آلايندگي بود. اما در حال حاضر از محيط زيست خواسته ايم که با سرعت بيشتري به اين پرونده ها رسيدگي شود‎.‎
وي ادامه داد: در حال حاضر در شهرک صنعتي شکوهيه، کارگروهي تشکيل شده که در آن نمايندگان شرکت هاي صنعتي آلاينده، نماينده شرکت هاي صنايع غذايي و صنايع معترض، نماينده استانداري و نماينده شرکت شهرک هاي صنعتي حضور دارند. اين اتفاق هم پس از آن رخ داد که ميزان توليد آلودگي در شهرک به شدت افزايش يافت. کارگروه بر پايش آن لاين ميزان آلودگي ها نظارت مي کند. متاسفانه ميزان آلودگي ها در ساعت شب که اين کارخانه کار مي کردند به شدت افزايش مي يافت. برخي از صنايع آلاينده طي همين مدت سيستم هاي فيلتر خود را اصلاح کرده اند و فضاي قدري بهتر شده است ولي کارخانه هايي که اين اقدام را انجام نداده اند با برخورد قاطع تر مواجه مي شوند. ما هم از سازمان محيط زيست درخواست کرده ايم که در اين مورد با جديت بيشتري اقدام کند. در گذشته فرآيند رسيدگي به اين پرونده ها قدري کند پيش مي رفت ولي در حال حاضر سرعت رسيدگي بسيار بالا رفته و کارخانه هاي آلاينده بايد به سرعت به وضعيت خود رسيدگي کنند‎.‎
پيش از اين سازمان محيط زيست و شرکت شهرک هاي صنعتي به صراحت اعلام کرده بودند با واحدهاي صنعتي آلاينده برخورد جدي انجام مي دهند. حتي رئيس شرکت شهرک هاي صنعتي نيز در گفت و گويي با خبرآنلاين اين موضوع را تاييد کرد و از بازرسي هاي دقيق در شهرک هاي صنعتي براي برخورد با واحدهاي صنعتي آلاينده خبر داد‎.‎