کد خبر: 10548
تاریخ انتشار: ۰۳ اسفند ۱۳۹۳
گروه : کسب و کار

پرداخت عیدی مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستائیان

پرداخت عیدی مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستائیان

گروه توسعه: روستائیان و عشایر،

همراه با حقوق بهمن ماه سالجاری عیدی پایان سال بگیران این صندوق به حساب آنان واریز و بازماندگان و از کارافتادگان صندوق می توانند عیدی آخر سال را از حساب خود برداشت کنند.‏
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر اعلام کرد: عیدی به تمام مستمری بگیران این صندوق پرداخت شده است.‏
به گزارش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، همراه با حقوق بهمن ماه سالجاری عیدی پایان سال بگیران این صندوق به حساب آنان واریز و بازماندگان و از کارافتادگان صندوق می توانند عیدی آخر سال را از حساب خود برداشت کنند.‏
براساس این گزارش، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در سال ۸۴ تاسیس شد و هم اکنون بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزارنفر از کشاورزان، روستائیان و عشایر عضو آن هستند که از این تعداد جمعیتی بالغ بر ۲۱ هزار نفر از این صندوف مستمری دریافت می کنند.‏