کد خبر: 7053
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۳

پذیرش یک شرکت بیمه‌ای در بورس

پذیرش یک شرکت بیمه‌ای در بورس

هيئت پذيرش اوراق بهادار با پذيرش شرکت بيمه ما در بورس اوراق بهادار تهران موافقت کرد.

بر اساس اين گزارش؛ شرکت بيمه ما در حالي ديروز به جمع شرکتهاي بيمه اي بورس اوراق بهادار اضافه شد که اين شرکت به گروه مالي ملت تعلق دارد و با سرمايه يک هزار ميليارد ريال در زمينه‌ انجام عمليات بيمه‌اي مستقيم در انواع رشته‌هاي بيمه‌ي مختلط بر اساس مجوز فعاليت صادره از سوي بيمه‌ي مرکزي ج.ا.ايران و تحصيل پوشش بيمه‌هاي اتکايي از داخل يا خارج از کشور در رابطه با بيمه‌نامه‌هاي صادره فعاليت مي کند.‏