کد خبر: 7122
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۳

پارلمان ژاپن منحل شد

پارلمان ژاپن منحل شد

 نخست‌وزير ژاپن پارلمان اين کشور را منحل کرد

تا راه براي انتخابات زودهنگام هموار شود.‏
شينزو آبه، نخست وزير اين کشور برنامه افزايش ماليات را که طرفدارزيادي ندارد به تاخير انداخته و به دنبال اصلاحات اقتصادي است.‏
با اين همه نظرسنجي هايي که توسط رسانه هاي محلي انجام شده اند حاکي از کم شمار بودن حاميان آبه است.‏
بر اين اساس بسياري از مردم نمي توانند درک کنند که چرا نخست وزير دو سال پيش از موعد، خواستار برگزاري انتخابات شده است.‏
با انحلال پارلمان ژاپن تا کمتر از يک ماه ديگر بايد انتخاباتي تازه برگزار کند. انتظار مي رود آبه و حزب ليبرال دموکرات عليرغم کاهش محبوبيت‌شان در اين انتخابات پيروز شوند.‏
نخست وزير ژاپن گفته بود، اگر ائتلاف مورد نظر او که اکثريت مجلس سفلي را در دست داشت، اکثريت مطلق را به دست نياورد استعفا خواهد داد.‏
به گزارش شبکه بي بي سي، دو سال پيش وقتي شيزو آبه به نخست وزيري رسيد، برنامه اصلاح اقتصادي بلندپروازانه اي را آغاز کرد که به "اقتصاد آبه" معروف شده است. با اين که توليد ناخالص ملي ژاپن در ابتدا افزايش يافت، اقتصاد کشور رو به رکود رفت و ژاپن عملا در فصل جاري دچار رکود شد.‏