کد خبر: 11315
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۳۹۴

پاداش بورس برای سهامداران صبور

پاداش بورس برای سهامداران صبور

در پايان معاملات ديروز تعداد 389 هزار و 106 سهم اوراق بهادار به ارزش 1 ميليارد و 285 ميليون و 680 هزار ريال در 24 هزار و 808 نوبت معاملالتي داد و ستد شد.

شاخص قيمت(وزني-ارزشي)با رشد 905 واحد رشد به 29 هزار و 262 واحد،شاخص کل(هم وزن) با رشد 215 واحدي به 10 هزار و 297 واحد،شاخص قيمت(هم وزن) با رشد 197 واحدي به 9 هزار و 426 واحد،شاخص ازاد شناور با رشد 2438 واحد رشد به 78 هزار و 505 واحد رسيد.‏ شاخص بازار اول بورس با افزايش 1497 واحدي به 49 هزار و 492 واحد و شاخص بازار دوم با 4443 واحد افزايش به 136 هزار و 475 واحد رسيد.گزارش خانم مستوفي از اين معاملات را پس از آنکه اپليکيشن پيش نما را دانلود کرديد و سپس با قرار دادن دوربين تلفن همراه خود بر بارکد روبرو بشنويد...