کد خبر: 11635
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۴

یکسان شدن بیمه‌های پایه درمانی

یکسان شدن بیمه‌های پایه درمانی

انواع سازمان هاي بيمه‌گر را در کشور داريم، سازمان‌هايي که براساس وظايف و اختيارات قانوني خود به امر بيمه مشغولند و دولت مجاز است ادغام بيمه‌ها را انجام دهد.

وزير کار و رفاه اجتماعي از يکسان شدن خدمات و ضوابط بيمه‌هاي پايه درماني خبرداد و همچنين اعلام کرد: درارديبهشت سال جاري چگونگي انجام موضوع بسته خدمات درماني يکسان را اعلام و بخشنامه مي‌کنم. وزيرتعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: خوشحالم اعلام کنم امروزهيچ ايراني وجود ندارد که براي داشتن دفترچه اقدام کرده و دفترچه يا کارت خدمت درمان نگرفته باشد. ربيعي افزود: من در اواخر فروردين سال گذشته اعلام کردم که افراد مي‌توانند براي دريافت دفترچه بيمه سلامت ثبت نام کنند و در نزديک پايان سال 93 بيش از هشت ميليون نفر ثبت نام کردند و حالا در شرايطي قرارگرفتيم که هر ايراني که اراده کند مي‌تواند دفترچه بيمه سلامت بگيرد. او ادامه داد: امروز انواع سازمانهاي بيمه‌گر را در کشور داريم، سازمان‌هايي که براساس وظايف و اختيارات قانوني خود به امر بيمه مشغولند و دولت مجاز است ادغام بيمه‌ها را انجام دهد اما ادغام، موانع ساختاري مفصلي دارد؛ به عنوان مثال پرداخت‌هايي که صورت مي‌گيرد يکي از موانع اصلي به شمارمي‌رود.‏