کد خبر: 11732
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۴

یونان برگزاری انتخابات زود هنگام را رد کرد

یونان برگزاری انتخابات زود هنگام را رد کرد

وزیر کشور یونان 

این مساله را که دولت چپگرای آتن قصد برگزاری انتخابات زود هنگام را دارد، رد کرد.‏
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، در روزهای اخیر شایعاتی مطرح شده است مبنی بر اینکه دولت بحران زده الکسیس سیپراس چنانچه نتواند بر روی توافقی برای اجرای اصلاحات با اتحادیه اروپا و رهبران صندوق بین‌المللی پول، به نتیجه برسد، خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام می‌شود.‏
آلکاس فلابورادیس، وزیر کشور یونان تاکیدکرد: هیچ دلیلی برای اعلام انتخابات زود هنگام وجود ندارد. دو ماه پیش دولت حکم مشخصی را از سوی آنها دریافت کرد تا برای اصلاحات اقدام کند. ‏