کد خبر: 11073
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۳
گروه : ارتباطات

وعده راه اندازی نسل پنجم تلفن همراه

وعده راه اندازی نسل پنجم تلفن همراه

گروه امورزيربنايي: وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: تلفن همراه نسل پنجم تا پايان برنامه ششم توسعه کشور اجرايي خواهد شد‎.‎

محمود واعظي روزسه شنبه در همايش سياست هاي علم و فناوري در برنامه ششم توسعه کشور با بيان اينکه در دوره هاي مختلف براي توسعه کشور مزيت هايي وجود دارد، افزود: در مقطع کنوني موضوع فناوري با عنوان محور توسعه مي تواند يکي از عوامل رشد اقتصادي باشد‎.‎
وي ادامه داد: هر کشوري که زودتر به اين فناوري ها مجهز شود، مي تواند رشد سريعتري داشته باشد بطوري که در برنامه پنج ساله پنجم تلاش قانونگذاري اين بود که اقتصاد دانش بنيان را محور قرار دهد، هرچند به دليل مشکلاتي که ايجاد شد، نتوانست اهداف مشخص شده در قانون را محقق کند که بايد ارزيابي و کارشناسي دقيقي در اين زمينه صورت گيرد‎.‎
وي ضعف مديريت را يکي از عوامل اجرايي نشدن اهداف چشم انداز پنج ساله پنجم توسعه عنوان کرد و گفت: اگر بتوانيم در برنامه ششم توسعه محور را فناوري هاي نوين قرار دهيم، مي توانيم به سرعت از مشکلات کنوني عبور کنيم‎.‎
وزير ارتباطات تصريح کرد: کشورهاي مختلف بخش قابل توجهي از درآمدهاي خود را به تحقيق و پژوهش تخصيص مي دهند که اگر آن پژوهش بومي شود خود به خود ارزش افزوده ايجاد مي کند و اگر همراه با ايده و سرمايه گذاري داخلي باشد، مي تواند به زنجيره اي از تحقيق، توليد و تجاري سازي برسد تا ثروت توليد شود‎.‎
واعظي با تشريح مزيت هاي آي.سي.تي در کشور، گفت: نرخ رشد بالاي اقتصادي، سرمايه گذاري، بازدهي و ارزش افزوده بالا، کاهش هزينه ها، افزايش بهره وري و اشتغال با سرمايه کم از مزيت هاي آي.سي.تي در اقتصاد است‎.‎
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با بيان آنکه سهم آي.سي.تي در رشد ناخالص ملي جهان 5 درصد است، ولي سهم ايران فقط 2.5 درصد مي باشد، ادامه داد: اگر جمعيت جهان 7 ميليارد نفر و ايران 70 ميليون نفر يا معادل يک درصد جهان باشد، معدل رشد ناخالص ملي در زمينه آي سي تي حدود 60 هزار ميليارد تومان است در صورتي که ايران فقط 20 هزار ميليارد تومان در اين زمينه سهم داشته که اين رقم را بايد تا سه برابر آن افزايش داد‎.‎
وي گفت: شاخص آي سي تي ايران در جهان 97 بوده و در منطقه 16 است در صورتي که در چشم اندازه بيست ساله ايران بايد به رتبه اول برسد‎.‎