کد خبر: 10460
تاریخ انتشار: ۰۱ اسفند ۱۳۹۳

وعده دولت قطر برای پرداخت منظم حقوق کارگران خارجی

وعده دولت قطر برای پرداخت منظم حقوق کارگران خارجی

دولت قطر از تنظيم پرداخت حقوق کارگران مهاجر به ويژه کارگراني که در کارگاه هاي ساختماني ورزشگاه هاي جام جهاني فوتبال کار مي کنند، خبرداد.‏


به گزارش ايلنا اين کشور که ميزبان جام جهاني فوتبال در سال 2022 است؛ پرداخت نامنظم حقوق کارگران خارجي، انتقادات زيادي در ميان اتحاديه هاي بين المللي و سازمان هاي دفاع از حقوق بشر به وجود آورده بود.‏
اين خبر که پيش از ديدار هيئتي از فيفا که براي هفته آينده پيش بيني شده است منتشر مي شود. اين هيئت قرار است درباره تاريخ هاي جام جهاني فوتبال سال 2022 با مقامات قطري گفتگو کند.‏
اين مقررات مربوط به تنظيم پرداخت حقوق کارگران که به شکل قانون به تصويب شيخ تميم بن حمد آل ثاني امير اين کشور رسيد به اين کارگران امکان خواهد داد حقوق آنان دست کم يک بار در ماه پرداخت شود.‏
قانون جديد که تاريخ اجراي آن مشخص نشده است امکان پرداخت حقوق از مجاري بانکي را فراهم مي کند و اين مسئله شناسايي افراد متخلف را آسان تر خواهد کرد.‏
کارفرمايان از زمان اجراي اين قانون شش ماه مهلت خواهند داشت آن را اجرا کنند در غير اين صورت به يک ماه زندان و جريمه اي بالغ بر1560 دلار محکوم خواهند شد.‏