کد خبر: 7291
تاریخ انتشار: ۰۳ آذر ۱۳۹۳

ورورد انرژی زمین گرمایی به نخستین واحد صنعتی ایران ‏

ورورد انرژی زمین گرمایی به نخستین واحد صنعتی ایران ‏

نخستين واحد صنعتي تامين انرژي با استفاده از پمپ حرارتي زمين گرمايي كشور، با حمايت ستاد توسعه فناوري انرژي هاي تجديدپذير معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، در استان قم راه اندازي شد‎.‎

با حمايت ستاد توسعه فناوري انرژي هاي تجديدپذير معاونت علمي و با همکاري شرکت گاز استان قم نخستين واحد تامين انرژي در يک ساختمان اداري با متراژ 220 متر مربع و با استفاده از پمپ حرارتي زمين گرمايي در استان قم راه اندازي شد‎.‎
‎ ‎اجراي اين سيستم پمپ حرارتي زمين گرمايي در راستاي استفاده از منابع انرژي تجديد پذير و پاک در راستاي توسعه پايدار و صيانت از محيط زيست و صرفه جويي در مصرف انرژي هاي فسيلي صورت گرفته است‎.‎
اين فناوري مي تواند انرژي لازم براي سرمايش، گرمايش و همچنين تامين آبگرم مصرفي را با استفاده از منابع تجديد شونده زمين گرمايي فراهم کند و در ساختمان هاي مختلف مسکوني، اداري، تجاري و صنعتي مورد استفاده قرار گيرد‎.‎
ستاد توسعه فناوري انرژي هاي تجديدپذير معاونت علمي، در تلاش است با توسعه کاربرد و تجاري سازي آن در سطح کشور، صرفه جويي قابل توجهي در مصرف سوخت هاي فسيلي انجام شود‎.‎