کد خبر: 10368
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۳
گروه : کشاورزی

وداع برنج با کشاورزی ایران محتمل است

وداع برنج با کشاورزی ایران محتمل است

گروه امورزيربنايي: مشاور عالي وزير جهاد کشاورزي با بيان اينکه نسبت به بقاي محصول برنج کشور نگرانم گفت:

همانطور پنبه از چرخه زراعي خارج شد نسبت به سطح کشت برنج نيز نگرانم‎.‎
محمد حسين شريعتمدار صبح سه شنبه درهمايش ملي دو روزه برنج در ساري افزود: برنج، دارو وگندم از جمله موارد اثرگذار در زندگي مردم محسوب مي شود و تحقيقات بهنگام، دقيق از جانب تصميم گيرندگان را نياز دارد‎.‎وي مشکل آب را به عنوان يکي از عوامل مخاطره آميز توليد برنج در کشور برشمرد که سبب وضعيت نامناسب کشت برنج در نواحي مرکزي و جنوب کشور مي شود‎.‎
شريعتمدار افزود: امسال از سد سفيد روز 300 ميليون متر مکعب آب وارد مزارع شلتوک کشور شد که اين امر با روند نزولي باران کاهش مي يابد‎.‎
مشاور عالي وزير جهاد کشاورزي بيان داشت: تبديل اراضي و تغيير کاربري از جمله مسائل تهديد کننده در مزارع شاليزاري کشور است که براي برون رفت از اين مشکل بايد مباني پايداري در مسئله برنج کشور بوجود آيد‎.‎وي گفت: محققان در صورت مطرح کردن پيشنهاد قابل قبول در زمينه برنج از آن استفاده خواهيم‎.‎
شريعتمدار با اشاره به بازرگاني به عنوان معضل مهم در کشاورزي بيان کرد: تجربه نشان داده دولت در جهت تامين چهار کالا از قبيل ابزار دفاعي، نان، دارو و برنج شک نمي کند و دولت در صدد کمبود اي اقلام در کشور با روي آوردن به واردات اين مسئله را جبران مي کند‎.‎
نشاء برنج در شاليزارهاي الموت
مشاور عالي وزير جهاد کشاورزي بيان داشت: آسيب وارد کردن به اکو سيستم شمال به صلاح کشور نيست زيرا با تغيير اقليم و شرايط آب و هوايي مشکلات گسترده تر مي شود‎.‎
وي با آسيب شناسي وضعيت برنج ايران گفت: توليد چهار هزار و 100 کيلوگرم برنج در هکتار در شان کشاورزي ما نيست زيرا اکنون با کره جنوبي تفاوت عملکردي دو تني داريم‎.‎
مشاور عالي وزير جهاد کشاورزي بيان داشت: بهره وري و متوسط جهاني برنج 440 گرم است درحاليکه اين ميزان در کشور ما 230 گرم و بصورت تفکيکي در خوزستان 130 گرم و در استانهاي شمالي به تدريج بيشترين مقدار را به خود اختصاص داده است‎.‎
وي بيان داشت: ميزان تفاوت عملکرد ما با کره جنوبي بيش از پنج ميليون تومان درآمد براي کشاورزان در هر يک هکتار دارد‎.‎
خطر خارج شدن برنج از چرخه زراعي
شريعتمدار افزود: انجمن صنايع نساجي با روي آوردن به سمت واردات بي رويه مقصر خارج شدن پنبه از چرخه زراعي کشور هستند و هنوز بعد از گذشت چند سال نتوانستيم اين محصول را احيا کنيم‎.‎
مشاور عالي وزير جهاد کشاورزي با بيان اينکه نسبت به بقاي محصول برنج کشور نگرانم گفت: همانطرو که در چند سال اخير نسبت به کشت پنبه در کشور نگران بودم و سرانجام پنبه از چرخه زراعي خارج شد نسبت به سطح کشت برنج نيز نگرانم‎.‎
شريعتمدار گفت: پرداخت هزينه تجهيز و نوسازي ماشين آلات کشاورزي، پرداخت هزنيه هاي زيربنايي مزارع شاليزاري و حمايت از اکوسيستم شمال کشور از جمله راهکارهايي است که دولت براي رفع برون رفت از مشکلات برنج در دستور کار قرار مي دهند‎.‎
وي افزود: در حال حاضر وزارتخانه با اعتبار زياد زيربنايي مواجه است و در اين صورت، هر گونه بهانه اي همانند کافي نبودن اعتبارات و کمبود اعبارات تحقيقاتي قابل قبول نيست‎.‎
وي با نويد اينکه تا قبل از عيد طرح هاي اجرايي برنج ارائه مي شود، اگر اين طرح با مديريت صحيح و بهنگام ارائه نشود، قطعا در کنار پنبه قرار گرفته و راه واردات در کشور گسترده تر و وسيع تر مي شود‎.‎
شريعتمدار وجود دل نگراني را بزرگترين عامل موفقيت در محصولات کشاورزي دانست و متذکر شد: اگر دل نگراني همانند موسسات تحقيقات برنج باشد، قطعا به هدف دو تن افزايش برنج دست خواهيم يافت‎.‎
کاوه خاکسار مديرکل دفتر غلات، حبوبات و محصولات اساسي وزارت جهاد کشاورزي نيز گفت: برنج به عنوان يکي از محصولات اساسي و اولويتهاي تغذيه در جامعه است که هم اکنون در جايگاه ويژه جهاني قرار داد‎.‎
وي افزود: با توجه به شرايط کنوني کشور در زمينه دو چالش مهم آب و خاک بايد به مقوله برنج به درستي پردخته شود زيرا اين محصول از محصولات مهم در وعده غذايي مردم به شمار مي رود‎.‎
کشت برنج در جنوب توجيه پذير نيست
وي گفت: با جدي بودن بحث بحران آب در کشور ما به هر قيمتي نمي توانيم به توليد محصولات روي آوريم و بايد حساب شده، منطقي و برگرفته از تکنولوژيهاي نوين اين محصول را توليد و افزايش دهيم‎.‎
خاکسار  با بيان اينکه توليد يو محيط زيست محيط زيست بايد حفظ شود، توليد و محيط زيست همواره به عنوان دو مقوله اثر گذار قلمداد مي شوند زيرا اگر محيط زيست سالمي داشته باشيم قطعا توليد فزون تري را در پي خواهيم داشت‎.‎
وي با اشاره به اينکه کشت برنج در استانهاي جنوبي توجيه پذير نيست ابراز داشت: استانهاي مرکزي و جنوبي به علت گسترش کشت برنج در زمينه آب خطر آفرين هستند، بنابراين جهت تداوم منابع آبي و توليد بيشتر برنج از استانهاي شمالي حمايت خواهيم کرد‎.‎
به گفته خاکسار، کارايي ميزان مصرف آب بطور مستقيم و غيرمستقيم، کشاورزي حفاظتي، الگوي کشت و تغذيه گياهي در مقابله با خشکي از جمله طرح هاي در پيش روي ضريب خوداتکايي محسوب مي شود‎.‎
مديرکل دفتر غلات و حبوبات جهاد کشاورزي گفت: دو استان مازندران و گيلان به دليل شرايط آب و هوايي مي تواند به عنوان مهمترين مرکز توريسم در کشور تداعي شود که اين امر به تدريج سبب تغيير کاربري، ساخت ويلا، کارگاه و مراکز توريستي مي شود، لذا جهت برون رفت از اين خطر جدي بايد درآمد اقتصادي کشاورزان را افزايش دهيم و از هزنيه هاي اضافي توليد براي کشاورزان بکاهيم‎.‎
ارائه پنج رقم برنج هيبري
خاکسار با بيان برداشت مکانيزه از مزارع شاليزاري افزود: امسال بيش از 90 درصد مزارع برنج پرمحصول با کمباين برداشت شد که اگر اين مقدار برداشت مکانيزه را در استان گيلان افزايش دهيم، قطعا ضايعات کمتري در بخش توليد برنج کشور شاهد خواهيم  بود‎.‎
وي با اشاره به ارائه پنج رقم برنج هيبري درمرکز تحقيقات گفت: اين طرح با ارائه به مرکز تحقيقات پس از سه سال ارقام مناسب و با کيفيت جهت توليد در مزارع شاليزاري انتخاب مي شوند‎.‎
به گفته وي قراردادن برنج داخلي در سبدهاي دولتي کمک شاياني به کشاورزان خواهد کرد چرا که با اين امر تاحدودي بحث ماندن برنج روي دست کشاورزان مرتفع مي شود‎.‎

مشاورعالي وزير جهاد کشاورزي هشدار داد‏

وداع برنج با کشاورزي ايران محتمل است

گروه امورزيربنايي: مشاور عالي وزير جهاد کشاورزي با بيان اينکه نسبت به بقاي محصول برنج کشور نگرانم گفت: همانطور پنبه از چرخه زراعي خارج شد نسبت به سطح کشت برنج نيز نگرانم.

مشاور عالي وزير جهاد کشاورزي درهمايش ملي دو روزه برنج در ساري افزود: برنج، دارو وگندم از جمله موارد اثرگذار در زندگي مردم محسوب مي شود و تحقيقات بهنگام، دقيق از جانب تصميم گيرندگان را نياز دارد.وي مشکل آب را به عنوان يکي از عوامل مخاطره آميز توليد برنج در کشور برشمرد که سبب وضعيت نامناسب کشت برنج در نواحي مرکزي و جنوب کشور مي شود.

محمد حسین شريعتمدار افزود: امسال از سد سفيد روز 300 ميليون متر مکعب آب وارد مزارع شلتوک کشور شد که اين امر با روند نزولي باران کاهش مي يابد.

مشاور عالي وزير جهاد کشاورزي بيان داشت: تبديل اراضي و تغيير کاربري از جمله مسائل تهديد کننده در مزارع شاليزاري کشور است که براي برون رفت از اين مشکل بايد مباني پايداري در مسئله برنج کشور بوجود آيد.وي گفت: محققان در صورت مطرح کردن پيشنهاد قابل قبول در زمينه برنج از آن استفاده خواهيم.

شريعتمدار با اشاره به بازرگاني به عنوان معضل مهم در کشاورزي بيان کرد: تجربه نشان داده دولت در جهت تامين چهار کالا از قبيل ابزار دفاعي، نان، دارو و برنج شک نمي کند و دولت درصدد کمبود اين اقلام در کشور با روي آوردن به واردات اين مسئله را جبران مي کند.

نشاء برنج در شاليزارهاي الموت

مشاور عالي وزير جهاد کشاورزي بيان داشت: آسيب وارد کردن به اکو سيستم شمال به صلاح کشور نيست زيرا با تغيير اقليم و شرايط آب و هوايي مشکلات گسترده تر مي شود.

وي با آسيب شناسي وضعيت برنج ايران گفت: توليد چهار هزار و 100 کيلوگرم برنج در هکتار در شان کشاورزي ما نيست زيرا اکنون با کره جنوبي تفاوت عملکردي دو تني داريم.

مشاور عالي وزير جهاد کشاورزي بيان داشت: بهره وري و متوسط جهاني برنج 440 گرم است درحاليکه اين ميزان در کشور ما 230 گرم و بصورت تفکيکي در خوزستان 130 گرم و در استانهاي شمالي به تدريج بيشترين مقدار را به خود اختصاص داده است.

وي بيان داشت: ميزان تفاوت عملکرد ما با کره جنوبي بيش از پنج ميليون تومان درآمد براي کشاورزان در هر يک هکتار دارد.

خطر خارج شدن برنج از چرخه زراعي

شريعتمدار افزود: انجمن صنايع نساجي با روي آوردن به سمت واردات بي رويه مقصر خارج شدن پنبه از چرخه زراعي کشور هستند و هنوز بعد از گذشت چند سال نتوانستيم اين محصول را احيا کنيم.

مشاور عالي وزير جهاد کشاورزي با بيان اينکه نسبت به بقاي محصول برنج کشور نگرانم گفت: همانطور که در چند سال اخير نسبت به کشت پنبه در کشور نگران بودم و سرانجام پنبه از چرخه زراعي خارج شد نسبت به سطح کشت برنج نيز نگرانم.

شريعتمدار گفت: پرداخت هزينه تجهيز و نوسازي ماشين آلات کشاورزي، پرداخت هزنيه هاي زيربنايي مزارع شاليزاري و حمايت از اکوسيستم شمال کشور از جمله راهکارهايي است که دولت براي رفع برون رفت از مشکلات برنج در دستور کار قرار مي دهند.

وي افزود: در حال حاضر وزارتخانه با اعتبار زياد زيربنايي مواجه است و در اين صورت، هر گونه بهانه اي همانند کافي نبودن اعتبارات و کمبود اعبارات تحقيقاتي قابل قبول نيست.

وي با نويد اينکه تا قبل از عيد طرح هاي اجرايي برنج ارائه مي شود، اگر اين طرح با مديريت صحيح و بهنگام ارائه نشود، قطعا در کنار پنبه قرار گرفته و راه واردات در کشور گسترده تر و وسيع تر مي شود.

شريعتمدار وجود دل نگراني را بزرگترين عامل موفقيت در محصولات کشاورزي دانست و متذکر شد: اگر دل نگراني همانند موسسات تحقيقات برنج باشد، قطعا به هدف دو تن افزايش برنج دست خواهيم يافت.

کاوه خاکسار مديرکل دفتر غلات، حبوبات و محصولات اساسي وزارت جهاد کشاورزي نيز گفت: برنج به عنوان يکي از محصولات اساسي و اولويتهاي تغذيه در جامعه است که هم اکنون در جايگاه ويژه جهاني قرار داد.

وي افزود: با توجه به شرايط کنوني کشور در زمينه دو چالش مهم آب و خاک بايد به مقوله برنج به درستي پردخته شود زيرا اين محصول از محصولات مهم در وعده غذايي مردم به شمار مي رود.

کشت برنج در جنوب توجيه پذير نيست

وي گفت: با جدي بودن بحث بحران آب در کشور ما به هر قيمتي نمي توانيم به توليد محصولات روي آوريم و بايد حساب شده، منطقي و برگرفته از تکنولوژيهاي نوين اين محصول را توليد و افزايش دهيم.

خاکسار  با بيان اينکه توليد يو محيط زيست محيط زيست بايد حفظ شود، توليد و محيط زيست همواره به عنوان دو مقوله اثر گذار قلمداد مي شوند زيرا اگر محيط زيست سالمي داشته باشيم قطعا توليد فزون تري را در پي خواهيم داشت.

وي با اشاره به اينکه کشت برنج در استانهاي جنوبي توجيه پذير نيست ابراز داشت: استانهاي مرکزي و جنوبي به علت گسترش کشت برنج در زمينه آب خطر آفرين هستند، بنابراين جهت تداوم منابع آبي و توليد بيشتر برنج از استانهاي شمالي حمايت خواهيم کرد.

به گفته خاکسار، کارايي ميزان مصرف آب بطور مستقيم و غيرمستقيم، کشاورزي حفاظتي، الگوي کشت و تغذيه گياهي در مقابله با خشکي از جمله طرح هاي در پيش روي ضريب خوداتکايي محسوب مي شود.

مديرکل دفتر غلات و حبوبات جهاد کشاورزي گفت: دو استان مازندران و گيلان به دليل شرايط آب و هوايي مي تواند به عنوان مهمترين مرکز توريسم در کشور تداعي شود که اين امر به تدريج سبب تغيير کاربري، ساخت ويلا، کارگاه و مراکز توريستي مي شود، لذا جهت برون رفت از اين خطر جدي بايد درآمد اقتصادي کشاورزان را افزايش دهيم و از هزنيه هاي اضافي توليد براي کشاورزان بکاهيم.

ارائه پنج رقم برنج هيبري

خاکسار با بيان برداشت مکانيزه از مزارع شاليزاري افزود: امسال بيش از 90 درصد مزارع برنج پرمحصول با کمباين برداشت شد که اگر اين مقدار برداشت مکانيزه را در استان گيلان افزايش دهيم، قطعا ضايعات کمتري در بخش توليد برنج کشور شاهد خواهيم  بود.

وي با اشاره به ارائه پنج رقم برنج هيبري درمرکز تحقيقات گفت: اين طرح با ارائه به مرکز تحقيقات پس از سه سال ارقام مناسب و با کيفيت جهت توليد در مزارع شاليزاري انتخاب مي شوند.

به گفته وي قراردادن برنج داخلي در سبدهاي دولتي کمک شاياني به کشاورزان خواهد کرد چرا که با اين امر تاحدودي بحث ماندن برنج روي دست کشاورزان مرتفع مي شود.