کد خبر: 10905
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۳

واگذاری اداره صنعت فولاد به بخش خصوصی

واگذاری اداره صنعت فولاد به بخش خصوصی

گروه توليد: اتاق بازرگاني بايد در مسير شفافيت، سلامت و خدمت رساني و حمايت از اعضا حرکت کند‎.‎

مهدي ابويي مهريزي نامزد هشتمين دوره انتخابات اتاق بازرگاني تهران با بيان اين مطلب افزود: ترکيب هيات نمايندگان اتاق بازرگاني بايد به گونه اي باشد که از همه گروه هاي اقتصادي نمايندگاني حضور داشته باشند تا بتوانند سخنگوي صنف و صنعت خود باشند‎.‎
وي با اشاره به اينکه يکي از وظايف اتاق بازرگاني فرهنگ سازي براي سرمايه گذاري در حوزه هايي است که کشور داراي مزيت رقابتي است، توضيح داد: سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف صنايعه اي که در آنها داراي مزيت رقابتي هستيم مانع هدر رفت منابع کشور شده و از سويي به توليد ارزان، کيفي و صادراتي و ايجاد اشتغال منجر مي شود‎.‎
نامزد منتخب صنايع فولادي در هشتمين دوره انتخابات اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: به دليل وجود منابع معدني ارزشمند، يکي از صنايعي که بايد مورد توجه قرارگيرد، صنعت فولاد در تمامي مراحل بالا و پايين دستي است‎.‎
وي اظهارداشت: ايران با داشتن ذخايرعظيم سنگ‌آهن، زغال سنگ و گاز طبيعي پتانسيل مناسبي را براي تبديل شدن به يکي از بزرگترين توليدکنندگان فولاد خام در جهان داراست و بخش اعظم دانش فني توليد فولاد در داخل کشورمان  بومي شده وعمده تجهيزات و قطعات اين صنعت در داخل کشور منطبق با استانداردهاي روز دنيا ساخته مي شوند‎.‎
عضو هيات نمانيدگان اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينکه به رغم همه مشکلات حضور و سرمايه گذاري در اين صنعت مورد توجه بخش خصوصي قراردارد، افزود: اين در حالي است که متاسفانه همچنان ضعف ها و نگراني هاي اساسي در تقويت ساختار بازار داخلي و نيز ورود و حفظ انسجام در بازارهاي مصرف خارجي موجود بويژه در حوزه کشورهاي همسايه توسط گروه هاي صنعتي و بازرگاني ايران بيش از پيش احساس مي شود‎.‎
مهدي ابويي مهريزي تاکيد کرد: توسعه پايدار صنعتي و استراتژيک فولاد کشور نيازمند شكل‌گيري صنايع جانبي و وابسته متناسب با گسترش صنعت پايه فولادسازي کشور است تا در آينده اي نزديک ايران از بزرگترين واردكننده فولاد خاورميانه به يكي از بزرگترين توليدكنندگان فولاد خام در جهان تيديل شود‎.‎
وي با بيان اينکه به رغم همه مزيت ها صنعت فولاد کشور با مخاطرات و تهديداتي هم روبراست، توضيح داد: سرمايه ‌گذاري‌هاي صرفا دولتي، وابسته بودن سرمايه‌گذاري صنعت فولاد به درآمدهاي نفتي، عدم ثبات در اتخاذ سياست‌هاي دولتي، وجود رقباي توانمند در بازار صادراتي، بهره‌وري پايين، شبكه نامناسب حمل‌ونق، عدم وجود استراتژي مناسب براي توسعه و فقدان امكانات زيربنايي مناسب صنعت فولاد کشور را با مشکلات جدي مواجه ساخته است‎.‎