کد خبر: 7172
تاریخ انتشار: ۰۱ آذر ۱۳۹۳

وام مددجویان در انتظار موافقت بانک ها

وام مددجویان در انتظار موافقت بانک ها

معاون مشارکتهاي مردمي اداره کل بهزيستي استان زنجان گفت: وام هاي خود اشتغالي مددجويان بهزيستي به دليل نبود منابع مورد نياز در انتظار موافقت بانک هاست

نعمت ملکي روز شنبه با بيان اين مطلب افزود: در صورت پرداخت وام خوداشتغالي به مددجويان و با نظارت بهزيستي بسياري از جامعه هدف آموزش ديده بهزيستي مي توانند چرخ اقتصادي زندگي خود را بچرخانند.وي اظهار کرد: در زمان حاضر اکثر بانک هاي عامل دولتي و خصوصي به دليل نداشتن منابع و اعتبارات از پرداخت تسهيلات قرض الحسنه خودداري مي کنند.معاون مشارکتهاي مردمي اداره کل بهزيستي استان زنجان از دريافت وام توسط 34مددجوي بهزيستي از بانک کشاورزي خبر داد و گفت: 34مددجوي بهزيستي پس از معرفي به بانک کشاورزي مراحل دريافت وام را طي کرده اند و در حال دريافت وام هستند و 55 نفر ديگر نيز براي دريافت وام و اجراي طرح هاي خود اشتغالي به بانک کشاورزي معرفي شده اند.‏

ملکي به اشتغال پايدار به عنوان يکي از ارکان توانمندسازي مددجويان اشاره و تصريح کرد: بانک صادرات نيز پرونده 65مددجوي بهزيستي را تحت پوشش قرار داده و آماده ارايه وام اشتغال است.وي نبود اعتبار و عدم ارايه تسهيلات کم بهره بانکي به مددجويان رااز عمده مشکلات پيش روي اشتغال مددجويان اين دستگاه عنوان و خاطرنشان کرد: 300 پرونده مددجويان واجد شرايط پشت نوبت دريافت خدمات و وام کم بهره است که در صورت موافقت و همکاري بانک ها مددجويان آموزش ديده بهزيستي مي توانند وام خود را دريافت کنند.معاون مشارکتهاي مردمي اداره کل بهزيستي استان زنجان گفت: متقاضيان بايد واجد شرايط باشند و به عنوان مددجوي بهزيستي مشخصات آنها در بانک اطلاعاتي ثبت شده باشد.‏

ملکي تحت پوشش بودن فرد در بهزيستي، متقاضي شغل بودن و همچنين توانايي لازم جهت ايجاد فرصت شغلي و طي دوره آماده سازي شغلي در بهزيستي را از مهمترين شرايط ارائه وام توسط بهزيستي خواند.وي در خصوص ضمانت بانکي يادآورشد: بانک ها در قبال پرداخت تسهيلات با مبالغ زير 100ميليون ريال يک نفر ضامن معتبر و براي پرداخت وام مبالغ بالاي 100ميليون ريال با دو نفر ضامن معتبر اقدام مي کنند.معاون مشارکتهاي مردمي اداره کل بهزيستي استان زنجان گفت: مددجويان متقاضي مي توانند با مراجعه به مددکار خود و کسب اطلاعات لازم نسبت به تشکيل پرونده و دريافت تسهيلات اقدام کنند.‏