کد خبر: 11952
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
گروه : فرهنگ

هماهنگی آثار هنری ایران در ونیز فاکتور اصلی است

هماهنگی آثار هنری ایران در ونیز فاکتور اصلی است

یک استاد دانشگاه معتقد است،از جمله فاکتورهای اصلی برای حضور در دوسالانه ونیز، انتخاب هنرمندان پیش‌رو و هماهنگی آثار به‌نمایش درآمده با فضا و چیدمان غرفه است.

بهنام کامرانی درباره‌ اهمیت دوسالانه‌ ونیز گفت: این هنرمند گفت: اگر قرار باشد جایزه‌ای به یک کشور تعلق بگیرد، آن جایزه به مجموعه‌ غرفه، فضا، چیدمان و ارتباطی که آثار هنرمندان یک کشور با هم برقرار می‌کنند، داده می‌شود، نه به یک یا دو هنرمند خاص. بنابراین بسیاری از کشورهای شرکت‌کننده در دوسالانه ونیز به این نکته توجه می‌کنند که کیوریتوری برای جمع‌آوری و مدیریت آثار در نظر گرفته شود که بتواند این ارتباط را بین آثار در نظر بگیرد و اعمال کند.