کد خبر: 5469
تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۳۹۳

هشدارهای صنعتگران نسبت به یکسان‌سازی نرخ ارز

هشدارهای صنعتگران نسبت به یکسان‌سازی نرخ ارز

نايب رييس خانه صنعت و معدن ايران گفت: سياست‌هاي يکسان‌سازي نرخ ارز بايد به شکلي تدوين و ترسيم شود که بخش توليد آسيب نبيند.‏


منوچهر توسطي در گفت‌و‌گو با ايسنا ، درخصوص حرکت بانک مرکزي به سمت يکسان‌سازي نرخ ارز و در پاسخ به اينکه آيا بانک مرکزي مي‌تواند در يکسان‌سازي نرخ ارز موفق شود يا خير؟ اظهار کرد: فاصله نرخ ارز رسمي با نرخ ارز در بازار آزاد نشان‌دهنده اين نکته است که در سياست‌هاي تعيين نرخ ارز خيلي درست عمل نکرده‌ايم و گرنه هيچ دليلي ندارد که اين فاصله زياد را بين نرخ بازار و نرخ رسمي بانک مرکزي داشته باشيم.‏
وي تصريح کرد: يکسان‌سازي نرخ ارز در مجموع خوب است و جلوي بسياري از فعاليت‌هاي کاذب بازار ارز را مي‌گيرد.‏
توسطي توضيح داد: نقدينگي در خريد و فروش ارز به جاي کاربرد در توليد، بلوکه کردن ارز به جاي کاربرد در فعاليت‌هاي توليدي، واهمه صادرکنندگان از صادرات با نرخ ارز رسمي و اتلاف وقت و انرژي فعالان اقتصادي و مسئولان در بازار، يک نوع فساد ايجاد مي‌کند به همين منظور بايد ارز تک نرخي شود يا فاصله ناچيزي بين نرخ ارز رسمي با نرخ ارز در بازار آزاد وجود داشته باشد.‏
رئيس خانه صنعت و معدن استان مرکزي گفت: تأمين بسياري از مواد اوليه، قطعات واسطه‌اي و نيازهاي توليد کشور از طريق واردات انجام مي‌شود؛ بنابراين اگر قرار باشد اين واردات از طريق نرخ جديد افزايش يابد و تک نرخي شود مضراتي را براي بخش توليد به همراه خواهد داشت.‏
وي افزايش قيمت تمام شده توليد و کاهش رقابت در توليد‌کنندگان به تبع افزايش قيمت را به عنوان دو مورد از مضرات تک نرخي شدن نرخ ارز برشمرد و افزود: نرخ بالاتر ارز، نقدينگي ريالي بيشتري را مي‌خواهد؛ بنابراين در شرايط کمبود نقدينگي و سرمايه در گردش، توليد دچار مشکل مي‌شود.‏
توسطي تصريح کرد: در عين حال که با تک نرخي شدن ارز موافقيم اما سياست‌هاي دولت بايد به نحوي باشد تا افرادي که ارز را براي تأمين مواد اوليه توليد مصرف مي‌کنند، دچار مشکل نشوند.‏
وي گفت: به طور طبيعي بالا رفتن نرخ ارز تأثير مستقيمي بر افزايش قيمت‌هاي داخلي دارد بدون اينکه چيزي در آن تأثير گذاشته باشد.‏
رئيس خانه صنعت و معدن استان مرکزي خاطرنشان کرد: تک نرخي‌شدن ارز به احتمال قوي به طرف نرخ بازار آزاد مي‌رود و منجر به افزايش قيمت و در نهايت تورم مي‌شود. ‏