کد خبر: 10283
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۳

نگاهی به گزارش های مالی چند شرکت

نگاهی به گزارش های مالی چند شرکت

سهام عدالت به اصل 90 رفت

دبير کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي از تحقيق و تفحض در بي قانوني پرداخت سهام عدالت در اين کميسيون خبر داد. افضلي‌فرد در نشستي خبري گفت: بايد هرگونه واگذاري سهام عدالت شفاف‌سازي و پرداخت سود به شکل مشخص انجام شود. وي تصريح کرد: به نظر مي‌رسد برخي بي‌نظمي‌ها و بي‌قانوني‌ها در توزيع و پرداخت سود به صاحبان اين سهام انجام شده است. دبير کميسيون اصل 90 مجلس گفت : ما از وزارت امور اقتصادي و دارايي خواسته‌ايم تا در اين زمينه همکاري کرده و تحقيق و تفحص به انجام برسد.

‏کسب چهار ميليارد ريالي سود خالص دشت مرغاب

شرکت دشت مرغاب در دوره 6 ماهه منتهي به 31 شهريور ماه 93 مبلغ 767 ميليارد و 30 ميليون ريال درآمد حاصل از فروش داشت. شرکت دشت مرغاب صورت هاي مالي 6 ماهه منتهي به 31 شهريور ماه 93 را صورت حسابرسي شده منتشر کرد. اين شرکت در دوره 6 ماهه ياد شده معادل 767 ميليارد و 30 ميليون ريال درآمد حاصل از فروش داشت. از درآمد اين شرکت بهاي تمام شده کالاي فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به 124 ميليارد و 215 ميليون ريال رسيد. ‏

اختصاص 797 ريال سود به ازاي هر سهم سيمان اصفهان

ايستانيوز:شرکت سيمان اصفهان در دوره 9 ماهه منتهي به 30 آذر ماه 93 مبلغ 159 ميليارد و 362 ميليون ريال سود خالص کسب کرد و بر اين اساس مبلغ 797 ريال سود به هر سهم خود اختصاص داد. شرکت سيمان اصفهان صورت هاي مالي 9 ماهه سال مالي 93 را صورت حسابرسي نشده منتشر کرد. اين شرکت در دوره 9 ماهه ياد شده معادل 682 ميليارد و 287 ميليون ريال درآمد حاصل از فروش و ارائه خدمات داشت. ‏

انتشار صورت هاي مالي يک ساله "شيران"

شرکت سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران در دوره 12 ماهه منتهي به 30 آذر ماه 93 مبلغ 8 هزار و 701 ميليارد و 313 ميليون ريال درآمد حاصل از فروش داشت. شرکت سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران صورت هاي مالي يک ساله منتهي به 30 آذر ماه 93 را صورت حسابرسي شده منتشر کرد. اين شرکت در دوره يک ساله ياد شده معادل 8 هزار و 701 ميليارد و 313 ميليون ريال درآمد حاصل از فروش داشت. ‏

طي 9 ماه

تحقق 77 درصدي پيش بيني هاي گروه صنعتي سپاهان

شرکت گروه صنعتي سپاهان طي دوره 9 ماهه با اختصاص 256 ريال سود به ازاي هر سه معادل 77 درصد از پيش بيني هايش را محقق کرد. شرکت گروه صنعتي سپاهان پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 93 را با سرمايه 300 ميليارد در بهمن و اسفندماه 92 مبلغ 1428 ريال و با سرمايه 500 ميليارد ريال مبلغ 857 ريال، در مرداد ماه 93 مبلغ 856 ريال و در مهر و آبان (حسابرسي شده) مبلغ 513 ريال و در بهمن ماه 93 مبلغ 334 ريال اعلام کرده بود و طي دوره 9 ماهه با اختصاص 256 ريال سود به ازاي هر سه معادل 77 درصد از پيش بيني هايش را محقق کرد.‏