کد خبر: 9947
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۳

نگاهی به زندگی و آثار چخوف» منتشر شد

نگاهی به زندگی و آثار چخوف» منتشر شد

کتاب «نگاهی به زندگی و آثار چخوف» نوشته جیمز لولین با ترجمه علی اکبر پیش دستی توسط انتشارات ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شد.

به گزارش مهر، نویسنده کتاب در ابتدای آن اشاره کرده: من کوشیده ام که فهمی از زندگی، زمینه فرهنگی و دریافت آثار چخوف به دست دهم و این ها به ناچار کلی نگری هایی بسیار اجمالی خواهند بود. من برای آن خواننده انگلیسی زبان می نویسم که برای کشف چخوف شال و کلاه کرده و هدفم در میان گذاشتن این است که چه چیزی این متون را خاص گردانیده است، آن ها چگونه تاثیر می گذارند و چرا هنوز مطالعه می شوند و روی صحنه می روند.

این کتاب با عنوان اصلی «The Cambridge Introduction to Chekhov» در سال ۲۰۱۰توسط انتشارات دانشگاه کمبریج به چاپ رسیده است. این اثر ۷فصل اصلی با عناوین زندگی، زمینه و زمانه چخوف، داستان های آغازین، نمایشنامه های آغازین، داستان های پسین، نمایشنامه های پسین و دریافت ها دارد.

«نگاهی به زندگی و آثار چخوف» هم آثار داستانی چخوف را بررسی می کند هم آثار نمایشی او را. در بخش داستانی، ارتباط او با نویسندگان و در حوزه بررسی آثار نمایشی اش، ارتباطش با کارگردانانی چون استانیسلاوکی بررسی شده است.

فصل سوم کتاب این گونه آغاز می شود:

سبک ادبی چخوف در طول زندگی اش تکامل یافت. او از نوشتن قطعات کوتاه عمدتا خنده دار برای روزنامه هایی مانند سنجاقک و ساعت شماطه دار آغاز کرد و تا نوشتن قطعات جدی تر و بلندتر برای نشریه های به اصطلاح قطور مانند روزگار نو، متعلق به سووُرین، یا اندیشه روسی پیش رفت. هنر داستان نویسی چخوف ویژگی های متمایز و معینی را در سراسر زندگی حرفه ای اش حفظ کرده است.

داستان های او تقریبا به نحوی انحصاری با زندگی مردم عادی روسیه زمان او سر و کار دارند. گشایش صرفه جویانه توام با بسط اندک، توجه به زندگی درونی اشخاص از طریق گزینش جزئیاتی پرمعنا، و پایانی به دقت پرداخته شده، که یا غافلگیرکننده است یا دلسردکننده: تمام این ها عناصر ثابت هنر قصه گویی چخوفند.

در این فصل از کتاب، داستان های آغازین چخوف را از سال ۱۸۸۸تا نخستین شاهکار بلند او «بیابان» بررسی می کنیم. آثار مورد بحث فهمی از موضوع های گوناگون مورد استفاده چخوف و همچنین صناعات ادبی متمایز دهه نخست کار او به ما خواهند داد.

این کتاب ۳۴۳صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰نسخه و قیمت ۱۶هزار تومان منتشر شده است.