کد خبر: 6191
تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۳۹۳

نگاهی به عملکرد “فولاژ” در نیمه نخست

نگاهی به عملکرد “فولاژ” در نیمه نخست

شرکت فولاد آلياژي ايران در نيمه نخست سال مالي ‏93‏ درآمد هر سهم را با تغيير اندک ‏8‏ ريالي نسبت به پيش بيني قبل به بازار اعلام کرده است که شرکت با کنار گذاشتن ‏118‏ ريال موفق به پوشش ‏35‏ درصدي در اين مدت شده است.شرکت پيش بيني سود هر سهم سال مالي ‏93‏ را در تاريخ اسفند92‏ مبلغ ‏287‏ ريال و در تاريخ ‏29تير93‏ مبلغ ‏332‏ ريال اعلام کرده است و در جديدترين پيش بيني بر اساس صورت مالي دوره واقعي ‏6‏ ماهه مبلغ ‏340‏ ريال اعلام کرده است. شرکت اعلام کرده است، هيئت مديره تصميم دارد براي سال مالي ‏94‏ تقسيم ‏50‏ درصد از سود خالص را به مجمع عمومي عادي ساليانه پيشنهاد نمايد.‏