کد خبر: 11388
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۳۹۴

نگاهی به ارزش بازار “تاپیکو” طی اسفندماه گذشته

نگاهی به ارزش بازار “تاپیکو” طی اسفندماه گذشته

ارزش بازار شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين در دوره يک ماهه منتهي به 29 اسفند ماه 93 با کاهش 857 ميليارد و 461 ميليون ريالي به 116 هزار و 82 ميليارد و 109 ميليون ريال رسيد.

شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين با انتشار صورت وضعيت پرتفوي سرمايه گذاريها در دوره يک ماهه منتهي به 29 اسفندماه 93 اعلام کرد در ابتداي دوره ياد شده تعدادي از سهام چند شرکت بورسي را با بهاي تمام شده 64 هزار و 923 ميليارد و 206 ميليون ريال و ارزش بازار 116 هزار و 939 ميليارد و 570 ميليون ريال در سبد سهام خود داشت.‏