کد خبر: 11647
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۴

نگاهی بر پرتفوی یک ماهه سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

نگاهی بر پرتفوی یک ماهه سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

ارزش بازار شرکت سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان در دوره يک ماهه منتهي به 29 اسفند ماه 93 معادل پنج ميليارد و 307 ميليون ريال کاهش يافت.

شرکت سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان با انتشار صورت وضعيت پرتفوي سرمايه گذاريها در دوره يک ماهه منتهي به 29 اسفندماه 93 اعلام کرد در ابتداي دوره يک ماهه ياد شده تعدادي از سهام چند شرکت بورسي را با بهاي تمام شده 86 ميليارد و 78 ميليون ريال و ارزش بازار 102 ميليارد 953 ميليون ريال در سبد سهام خود داشت. بهاي تمام شده اين شرکت در اسفند ماه سال گذشته معادل 930 ميليون ريال کاهش يافت و به 85 ميليارد و 148 ميليون ريال رسيد در حالي که ارزش بازار آن با کاهش پنج ميليارد و 307 ميليون ريال معادل 97 ميليارد و 646 ميليون ريال محاسبه شد.‏