کد خبر: 10197
تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۳۹۳

نیاز به تحول در اتاق‌ بیش از همیشه احساس می‌شود

نیاز به تحول در اتاق‌ بیش از همیشه احساس می‌شود

نامزد اتاق بازرگاني تهران: ‏

مريم سلطاني عضو اتاق تهران در دوره هفتم گفت: دغدغه هاي بخش خصوصي از جانب اتاق مورد توجه شايسته قرار نگرفته و اين مساله و انتقادات بسيار ديگر به عملكرد اتاق را عاملي در جهت خواست حداكثري براي تحول در اتاق‌هاي بازرگاني مي‌داند.‏
اين بانوي فعال اقتصادي بر لزوم تغيير و تحول گسترده در تمام ارکان اتاق بزارگاني تاکيد کرد و افزود: خوشبختانه بسياري از دولت مردان کشورمان به اين نتيجه رسيده اند که اقتصاد دولتي کارا نبوده و اين مساله در پي بردن آنها به کاستي ها ي اين مدل اقتصادي است. با توجه به کاهش درامد ها و بودجه جاري مي بينيم که دولت نيازمند خواهد بود از فربگي خود بکاهد و اين فضا را به بخش خصوصي خواهد داد که بيش از گذشته عرصه فعاليت داشته باشد. دولت تدبير و اميد در زمينه ي همراهي با بخش خصوصي تا به حال نمره خوبي گرفته و اگر حمايت هاي لازم بيش از گذشته توسط دولت و ديگر نهادهاي حاکميت استمرار پيدا کند مي توان انتظار داشت پتانسيلهاي بخش خصوصي به کمک اقتصاد کشور آمده و در پي آن رشد اقتصادي بهتري را در سال آينده شاهد باشيم.‏
سلطاني تصريح کرد: بخش خصوصي نيازمند اين است جهت ايفاي هرچه بهتر نقش خود در اين مسير با خلاقيت و ورود به عرصه هاي جديد، ايجاد کسب و کارهاي مولد، همراهي با علوم روزدنيا و استفاده هرچه بيشتر از ظرفيتهاي علمي کشور و ارتباط مستحکم با بدنه آکادميک و متخصص گام بردارد و همچنين از پتانسيل نيروهاي جوان و خوش فکر بيش از پيش بهره مند گردد.‏
نامزد هشتمين دوره انتخابات هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، با اشاره به اينکه، در سال آينده نيازمند اقتصادي هستيم که اشتغال محور باشد و بار اين وظيفه بر دوش بخش خصوصي است، اظهارداشت:  با عملي کردن اقتصاد مقاومتي وهمراه با آن حرکت به سمت ديپلماسي فعال اقتصادي با سراسر دنيا در بخش خصوصي که به طور مشخص در گرو ايفاي نقش فعال توسط نمايندگان آنها در اتاق بازرگاني است ميتوان انتظار داشت سال آينده سالي پربار و ثمر بخش براي بخش خصوصي و اقتصاد کشور باشد.‏
وي گفت: آن طور که انتظار مي رود اتاق نتوانسته خروجي قابل قبولي را کسب کند، به دغدغه هاي بخش خصوصي در اتاق به نحو مطلوبي پرداخته نشده و اين دغدغه ها کماکان پابرجا مانده است همچنين نقش حمايت گري كه بايد اتاق در قبال اعضاي خود داشته باشد را به درستي ايفا نكرده. انتظار مي‌رود اتاق ارتباط خوبي با اعضا داشته باشد كه اين دست مسائل با تعامل مشترك آنها به نحو مطلوبي مرتفع گردد كه تا به حال تلاش در جهت چنين ارتباطي از جانب اتاق ديده نشده است.‏
سلطاني با اشاره به اينکه، تنها اقدام قابل قبول اتاق در اين دوره تلاش در جهت برقراري هيئت هاي مشترك بوده كه بنده نيز عضو برخي از آنها هستم. اگرچه اين تلاش‌ها نيز ناكافي بوده و در حد مطلوب خود نبوده همچنين برخي موازي كاري ها در همين زمينه نيز جاي انتقاد دارد، مطرح کرد: از ديگر برنامه هايي كه جاي خالي آن در اتاق كاملا محسوس است اندک بودن فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي است كه وجود ان ميتواند در توانمند سازي اعضا و افزايش كيفيت اتاق قابل توجه باشد.‏
عضو گروه خواستاران تحول افزود: با توجه به موارد گفته شده كه بخشي از مجموعه انتقادهاي وارد به اتاق فعلي‌ست نياز به تحول در اتاق‌هاي بازرگاني بيش از هميشه احساس مي‌شود. بايد عملكرد اتاق‌ها در اين 7دوره آسيب شناسي شده و در جهت تغيير در عملكرد‌ها و ساختارها گام برداشت.‏
وي در خصوص وضعيت اتاق بازرگاني در دوره آتي گفت: اميدوارم افرادي كه از شايستگي لازم برخوردارند و نياز به تحول و تغيير در اتاق را احساس مي‌كنند در انتخابات آتي موفق شوند. روبروي اين خواست تحول خواهانه جريان‌ها و افراد ديگري هستند كه هزينه‌هاي بسياري براي حفظ رويه هاي موجود مي كنند كه به عقيده‌ي من حضور آنها به‌هيچ عنوان خواست‌هاي به حق اكثريت بخش خصوصي را در بر نمي‌گيرد.‏