کد خبر: 6226
تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۳۹۳

نماینده دورود و ازنا: ۴۰۰ هزار بیمه شده جدید در کشور داریم

نماینده دورود و ازنا: ۴۰۰ هزار بیمه شده جدید در کشور داریم

ایسنا: نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس گفت: علائم خروج رکود در کشور دیده شده است.عباس قائدرحمت افزود: اگر واقعا تورم را کنترل کردهایم و نوسانی ندارد پس باید برای رکود چارهاندیشی کنیم.وی اظهار کرد: نسخهای که برای تورم پیچیده شده کار خوبی در راستای نرخ تورم در کشور است، البته یکی دو ماه قبل دولت برای خروج از این مهم یک نسخه پیچیده بود و امروز ما در آستانه خروج از رکود و تورم هستیم و خوشبختانه به گفته دولت تورم کاهش و رکود در حال خروج است.قائدرحمت با تأکید بر اینکه رکود، اقتصاد هر کشوری را در برمیگیرد پس باید با برنامهریزی دقیق و عملیاتی این مهم برطرف شود، یادآور شد: علائم خروج رکود در کشور دیده شده و خوشبختانه نرخ بیمه شدهها افزایش یافته است.وی تصریح کرد: به گفته وزیر تعاون 400 هزار بیمه شده جدید داریم که این یکی از علائم رونق اقتصادی است.نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس گفت: اگر این مهم رخ داده باشد و به این نسبت مشاغل موجود حفظ شده باشند این یک علامت منطقی، معقول و شاخص خیلی خوبی است اما چنانچه کارخانهای تعطیل شده و کارخانه جدیدی ایجاد و کارگران کارخانه تعطیل شده بیکار و نیروهای جدید در کارخانه تازه احداث جذب شدند یعنی هیچ تغییری صورت نگرفته است.