کد خبر: 11988
تاریخ انتشار: ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
گروه : فرهنگ

نمایش «تاکسی» جعفر پناهی در۲۰۰سینمای فرانسه

نمایش «تاکسی» جعفر پناهی در۲۰۰سینمای فرانسه

به دلیل استقبال تماشاگران از فیلم تاکسى تعداد سینماهاى نمایش دهنده به ۲۰۰سالن افزایش یافت.در پنج روز هفته اول نمایش فیلم ۱۱۳۳۰۴تماشاگر به دیدن فیلم تاکسى در سینماهاى فرانسه رفتند.

قرار بود تاکسى در ۱۰۰سینما به نمایش درآید که به دلیل استقبال تماشاگران از پیش‌نمایش‌هاى مردمى آن، نمایش عمومى آن با ۱۴۰سینما شروع شد و کمپانى ممنتو تصمیم دارد از روز چهارشنبه ۶۰کپى به این تعداد اضافه کرده و ۲۰۰سالن سینما را در اختیار فیلم تاکسى قرار دهد.