کد خبر: 3921
تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۳۹۳

نرخ دلار درسه ماه اول امسال ۹ درصد افت کرد

نرخ دلار درسه ماه اول امسال ۹ درصد افت کرد

براساس گزارش بانک مرکزی متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در خردادماه امسال ۳۲۵۸ تومان اعلام شد، همچنین متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا در سه ماه اول امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹٫۰ درصد کاهش یافته است.‏

بر اساس جدیدترین آمارهای بانک مرکزی در خرداد ماه ۹۳ متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد شهر تهران با طرح قدیم به ۹۶۱ هزار و ۴۱۳ تومان و با طرح جدید ۹۶۳ هزار و ۸۶۳ تومان رسید که در مقایسه با ماه قبل هر یک ۳٫۹ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۴٫۱ درصد و ۲۵٫۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.‏
همچنین در سه ماهه اول سال ۹۳ متوسط قیمت فروش یک سکه طرح قدیم ۹۷۶ هزار و ۴۸ تومان و طرح جدید ۹۷۸ هزار و ۸۶۷ تومان بود که نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ترتیب ۲۵٫۱ درصد و ۲۶٫۵ درصد کاهش یافته است.‏
در خرداد ماه ۹۳ متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا و یک یورو در بازار آزادشهر تهران به ترتیب ۳۲۵۸ تومان و ۴۴۵۵ تومان بود که نسبت به ماه قبل به ترتیب ۱٫۱ درصد و ۲٫۱ درصد ودر مقایسه با ماه مشابه سال ۹۲ به ترتیب ۹٫۰ درصد و ۵٫۲ درصد کاهش داشته است.‏
در سه ماه اول سال ۹۳ متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتیب ۳۲۲۵ تومان و ۴۴۳۸ تومان بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۹٫۰ درصد و ۴٫۵ درصد کاهش داشته است.‏
آمار سفته و برات واخواست شده
طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در خردادماه سال ۹۳ حدود ۱٫۵ هزار برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۵۸٫۲ میلیارد ریال در شهر تهران واخواست گردید. در این ماه شاخص های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۹۵٫۴ و ۴۵٫۰ رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب ۶۱٫۳ درصد و ۷۶٫۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال ۹۲ به ترتیب ۱۹٫۱ درصد و ۸۱٫۱ درصد کاهش داشته است.‏
شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفتهو برات واخواست شده در خردادماه ۹۳ به عدد ۴۷٫۲ رسید. شاخص مذکور در خردادماه ۹۳ معادل ۲۰۱٫۶ بوده است.‏
در سه ماه اول سال ۹۳ حدود ۵٫۸ هزار برگ سفته وبرات به مبلغی معادل ۸۶۵٫۱ میلیارد ریال در شهر تهران واخواست شد. در این دوره متوسط شاخص های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۱۲۴٫۷ و ۸۲٫۱ رسید که نسبتبه دوره مشابه سال قبل از نظر تعداد ۷۰٫۴ درصد افزایش و از لحاظ مبلغ ۳۴٫۸ درصد کاهش نشان می دهد.‏
شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته  برات واخواست شده در سه ماه اول سال ۹۳ به عدد ۵۲٫۵ رسید. شاخص مذکور در سه ماه اول سال ۹۲ معادل ۱۴۷٫۵ بوده است.‏
افزایش ۲۲٫۷ درصدی شاخص دستمزد کارگران ساختمانی
از سوی دیگر براساس جدیدترین آمارهای بانک مرکزی، متوسط شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در سه ماه اول سال ۹۳ به عدد ۲۰۵٫۸ رسید که در مقایسه با سال قبل ۲۲٫۷ درصد افزایش نشان می دهد، همچنین این شاخص در خردادماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۲٫۱ درصد رشد داشته است.‏
شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در خردادماه سال ۹۳ به عدد ۲۱۰٫۶ رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲٫۱ درصد و ۲۲٫۱ درصد افزایش داشته است.‏
در این ماه شاخص های دستمزد بنا و کارگر ساده ساختمانی به ترتیب به اعداد ۱۹۸٫۵ و ۲۱۹٫۷ رسید که نسبت به ماه قبل به ترتیب ۲٫۰ درصد و ۲٫۶ درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال ۹۲ به ترتیب ۲۱٫۷ درصد و ۲۰٫۹ درصد افزایش داشته است.‏
متوسط شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در سه ماه اول سال ۹۳ به عدد ۲۰۵٫۸ رسید که در مقایسه با سال قبل ۲۲٫۷ درصد افزایش نشان می دهد. در سه ماه اول سال ۹۳ متوسط شاخص های دستمزد بنا و کارگر ساده ساختمانی به ترتیب به اعداد ۱۹۴٫۳ و ۲۱۴٫۱  بالغ شد که نسبت به دوره مشابه سال ۹۲ به ترتیب ۲۲٫۴ درصد و ۲۱٫۰ درصد افزایش داشته است.‏