کد خبر: 196789
تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۴۰۱

نتیجه نوزدهمین عرضه اوراق بهادار دولتی اعلام شد

نتیجه نوزدهمین عرضه اوراق بهادار دولتی اعلام شد

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)، در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری نوزده هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) و سه مرحله پذیره نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مديريت فناوری بورس تهران اقدام نمود.

بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، نوزدهمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بين‌بانکي کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌يابي شرکت مديريت فناوری بورس تهران مجموعاً مبلغ 28 میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به شرح جدول شماره (1) به فروش رسید.

جدول شماره (1)؛ مشخصات فروش نقدی در نوزدهمین هفته عرضه اوراق بدهی دولت منتهی به تاریخ 1401/07/06

شرحنماد معاملاتیسررسید اوراقمبلغ عرضه
 (میلیون ریال)
نرخ اسمی اوراقنرخ بهره موثر اوراقمتقاضیانمبلغ کل فروخته شده (میلیون ریال)
عرضه حراج اوراق مرابحه عاماراد112تیر140424.268.69718%22.01%بازار سرمایه235.544
اراد117تیر 140343.000.00021.80%48.130
جمع کل فروش67.268.697 283.674

ماخذ: مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت/ خزانه‌داری کل کشور

این گزارش می‌افزاید، با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون مجموعاً 50.303 میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود 35 درصد از طریق بازار پول و 65 درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.

این گزارش خاطر نشان می‌سازد، علاوه بر مبالغ فوق‌الذکر مبلغ 35,000 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز، منتشر شده که به مرور توسط دستگاه‌های اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا تاریخ فوق‌الذکر معادل 85.303 میلیارد تومان است که جزئیات آن در جدول شماره (2) ذیل ارائه می‌شود:

جدول شماره (2)؛  جزییات عملکرد انتشار اوراق مالی اسلامی در سال 1401

گزارش اوراق مالی اسلامی تا تاریخ 1401/07/06 مبالغ به میلیارد ریال
شرحتاریخ فروش نقدیاوراق نقدیاوراق غیر نقدیجمع کل
نرخ میانگین وزنی بهره موثر هر هفتهبازار پولبازار سرمایهجمعاسناد خزانه اسلامی
انتشار اوراق مالی اسلامی از ابتدای سال تا 1401/03/020000150.000150.000
هفته اول1401/03/0321.69%2.98429.70432.688032.688
هفته دوم1401/03/1021.69%17.88612.17730.063030.063
هفته سوم1401/03/1821.81%10.62116.92527.546027.546
هفته چهارم1401/03/2421.56%12.6728.59821.270021.270
هفته پنجم1401/04/3121.71%9.7549.81819.572019.572
هفته ششم1401/04/0721.76%12.68615.99728.683028.683
هفته هفتم1401/04/1521.73%6.83325.63132.464032.464
هفته هشتم1401/04/1818%*022.00022.000 22.000
1401/04/2121.82%04.8704.870150.000154.870
هفته نهم1401/04/2821.92%08.2938.29308.293
هفته دهم1401/05/0421.91%04.6294.62904.629
هفته یازدهم1401/05/1121.53%30.5381.50232.040032.040
هفته دوازدهم1401/05/1921.71%01.6671.66750.00051.667
هفته سیزدهم1401/05/2521.78%10.24826.03836.286036.286
هفته چهاردهم1401/06/0122.09%5.07831.50736.585036.585
هفته پانزدهم1401/06/0821.80%8.66814.32522.993022.993
هفته شانزدهم1401/06/1521.80%6.7926.20012.992012.992
هفته هفدهم1401/06/2222.01%15.8187.01622.834022.834
هفته هجدهم1401/06/2718%*025.00025.000025.000
1401/06/2921.62%23.2462.02525.271025.271
1401/06/3018%*055.00055.000055.000
هفته نوزدهم1401/07/0621.98%02842840284
جمع کل انتشار/ عرضه اوراق173.824329.206503.030350.000853.030
* نرخ سود اسمی اوراق متعهد پذیره نویسی

ماخذ: مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت/ خزانه‌داری کل کشور

شایان ذکر است در مقابل مبلغ تامین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال 1401 به مبلغ 50.303 میلیارد تومان، مبلغ 93.146 میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور به شرح جدول ذیل برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی می‌باشد.

تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق نقدی از بازار پول و سرمایه از ابتدای سال تا تاریخ 1401/07/06

شرحمبلغ پرداختی (میلیارد ریال)
پرداختی بابت اصل اوراق700.238
پرداختی بابت سود اوراق                231.221
جمع کل پرداختی بابت اصل و سود931.459
تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق نقدی(503.030)
خالص برداشت دولت از بازار پول و سرمایه(428.429)

ضمناً در هفته آتی نسبت به فروش اوراق به شرح جدول ذیل اقدام می‌شود:

نماد معاملاتیتاریخ سررسیدتعداد ورقه(ورقه یک میلیونی ریالی)
اراد112تیر 140424.018.685
اراد117تیر 140342.950.000
جمع کل66.968.685

ظرفیت‌های قانونی در سال 1401 برای انتشار اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت مبلغ 118.000 میلیارد تومان می‌باشد که از ظرفیت مذکور مبلغ 93.500 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (از جمله اوراق مرابحه عام و اسناد خزانه اسلامی) منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.