کد خبر: 10886
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۳
گروه : جهان انرژی

میادین جدید نفتی در دریای خزر کشف شد‏

میادین جدید نفتی در دریای خزر کشف شد‏

گروه امورزيربنايي: ايران با هدف کشف مخازن جديد نفت و گاز قصد دارد، بلوک هاي ديگري غير از سردار جنگل را حفاري کند.‏

به دليل برخورداري ايران از منابع غني هيدروکربوري در خليج فارس، خوزستان و مناطق مرکزي، در ساليان طولاني اکتشاف و استخراج در درياي خزر مورد توجه قرار نداشته، اما در سال هاي اخير وزارت نفت توجه ويژه اي به توسعه ميادين اين منطقه کرده است.‏
در ارديبهشت ماه سال 91 حفاري چاه اول اکتشافي ساختار سردار جنگل در درياي خزر پايان يافت و ذخاير نفت درجاي آن 2 ميليارد بشکه برآورد شد که با احتساب ضريب بازيافت 25 درصد، 500 ميليون بشکه آن قابل استحصال است.‏
اخيرا نيز با توجه به پيشرفت حفاري در چاه دوم اکتشافي در درياي خزر و تکميل اطلاعات مخزن اين ميدان، احتمال برداشت زودهنگام از اين ميدان مورد بررسي قرار گرفت.‏
شرکت نفت خزر پيش از اين در خصوص امکان توليد زودهنگام نفت از ميدان سردارجنگل، اعلام کرده بود: امکان توليد 15 تا 20 هزار بشکه نفت در روز از اين ميدان طي پنج سال آينده وجود دارد.‏
اما ايران با هدف کشف ميادين جديد، نفتي در درياي خزر، قصد دارد مناطق جديدي را حفاري اکتشافي کند.‏
رکن الدين جوادي در اين خصوص مي گويد: روند اقدامات انجام شده در خزر مطابق با سياست هاي جمهوري اسلامي ايران است و تاکنون روند اکتشافي در خزر، رضايتبخش بوده و اين روند اکتشافي ادامه مي يابد.‏
جوادي با تاکيد بر اينکه فعلا برنامه اي براي توليد نفت در خزر نداريم، گفت: احتمال حفاري اکتشافي در بلوکهاي ديگري غير از سردار جنگل در حال بررسي است.‏
چندي قبل علي اصولي مديرعامل نفت خزر با اشاره به تاکيد مديرعامل شرکت ملي نفت ايران بر ادامه کار سکوي ايران - اميرکبير در خزر و جلوگيري از توقف کار تاکيد کرده و گفته بود که پس از موفقيت در حفاري دو حلقه چاه ميدان سردارجنگل، در حال آماده سازي امور و رفتن به سراغ حفاريهاي اکتشافي بعدي هستيم.‏