کد خبر: 6419
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۳

منابع ایدرو به دلیل اجرای سیاست های اصل ۴۴ محدود شده است

منابع ایدرو به دلیل اجرای سیاست های اصل ۴۴ محدود شده است

معاون توسعه فناوري و صنايع پيشرفته سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) گفت:

منابع ايدرو به دليل اجراي قانون سياست هاي اصل 44 محدود شده بنابراين در برخي حوزه ها هرچند پيشرفته و نوين باشد، ايدرو ديگر وارد نخواهد شد، زيرا اين بخش در کشور متولي دارد‎.‎
رمضانعلي صادق زاده در گفت وگو با ايرنا، تصريح کرد: برخي از اين حوزه ها همانند صنايع هوا فضا جزو اولويت هاي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بود و حتي شرکتي هم براي توليد هواپيما ايجاد شد اما اکنون سازمان فضايي، وزارت دفاع و وزارت ارتباطات متولي آن هستند. بنابراين ايدرو از اين حوزه خارج شده و آن شرکت هم واگذار شده است‎.‎
وي درخصوص طرح هاي مهم صنايع پيشرفته که با همکاري مراکز پژوهشي و دانشگاه ها به نتيجه رسيده است، گفت: از جمله مهم ترين اين طرح ها مي توان به طرح توليد نيمه صنعتي 10 ماده اوليه دارويي و 11 ماده پيش ساخت اشاره کرد. اين طرح با همکاري دانشگاه علوم پزشکي تبريز در دست اجراست و مواد اوليه توليدي اين طرح تماما وارداتي بوده و جزو اولويت هاي وزارت بهداشت در حوزه دارو هستند، از جمله موادي مانند نابومتون، ناپروکسن، گوايافنزين، فروس فومارات، ترپن هيدرات و فنوباربيتال که در ساخت انواع داروهاي داخلي بکار گرفته مي شوند‎.‎
صادق زاده ادامه داد: طرح توليد شش کاتاليست مورد نياز صنايع پتروشيمي و پالايشگاهي، طرح توليد غشاي اسمز معکوس ويژه فيلترهاي آب شيرين کن و نيز طرح سامانه ارتباطات هوشمند خودرويي از ديگر طرح هاي خاتمه يافته در ايدرو است که با همکاري دانشگاه ها و مراکز پژوهشي به ثمر رسيده است‎.‎
وي سپس در خصوص طرح توسعه ربات انسان نما يا همان سورنا نيز اظهار داشت: اين طرح که با دانشگاه تهران در دست انجام است 85 درصد پيشرفت داشته و در واقع نسل جديدي از سورنا را معرفي مي کند که هوشمندي و قابليت هاي تازه اي همچون قابليت تشخيص کلمات، پاسخگويي حرکتي، تشخيص و پاسخگويي به تصاوير، چرخش در جا و بالارفتن از سطح و پله را دارد‎.‎
مسير مشخص براي تبديل ايده به محصول نيمه صنعتي
صادق زاده همچنين در پاسخ به اين پرسش که در دوره جديد سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سياستگزاري هاي مربوط به حوزه صنايع پيشرفته چه تغييراتي خواهد داشت، گفت: معاونت توسعه فناوري و صنايع پيشرفته سازمان گسترش ، يک مسير مشخص از تبديل ايده به محصول نيمه صنعتي و سپس تجاري سازي آن محصول را البته با مشارکت بخش خصوصي پيگيري مي کند‎.‎
معاون فناوري و صنايع پيشرفته ايدرو افزود: بررسي ها نشان داد فقط در اعدادي از پروژه ها موفقيت حاصل شده بود و در همانها هم پيداکردن سرمايه گذار بخش خصوصي با مشکل مواجه بود به همين دليل سياست هاي جديدي در پيش گرفتيم‎.‎
به گفته وي، در پروژه هاي نوآوري از اين پس تلاش داريم بهره برداراني که از خروجي پروژه استفاده مي کنند از همان ابتدا به عنوان شريک بخش خصوصي وارد شوند تا ما هم نسبت به ضريب استفاده از محصول خروجي پروژه اطمينان حاصل کنيم، بدين ترتيب، ريسک تجاري نشدن طرح نوآوري کاهش مي يابد‎.‎
صادق زاده اضافه کرد: در حوزه کسب و کار در صنايع کوچک‎ (SBDC) ‎هم تلاش داريم ايده هاي کاملا کاربردي را مورد حمايت قرار دهيم؛ آن هم ايده هايي که در شرکت هاي دانش بنيان واقع در پارک هاي علم و فناوري قوام يافته اند. يعني فاز مربوط به تحقيقات و تدوين دانش فني شکل گرفته باشد و حتي به پايلوت هم رسيده باشد چرا که در آن مقطع مي توانيم به ورود سريعتر محصول پروژه به فاز نيمه صنعتي و صنعتي کمک کنيم‎.‎
وي افزود: اين صنايع با وجود آنکه قدمت طولاني دارند اما اگر در ايران يا هر نقطه دنيا کسي قصد سرمايه گذاري در اين حوزه ها داشته باشد، بايد روي فناوري هاي نوين در اين صنايع سرمايه گذاري کند اما براساس ساختاري که در سازمان گسترش وجود دارد، اين حوزه ها هر کدام معاونت و مديريت مربوط به خود و متولي خودش را دارد. معاونت توسعه صنايع پيشرفته در صورتي که در حوزه اي متولي وجود نداشته باشد يا مساله انتقال تکنولوژي باشد و يا پروژه مرحله نيمه صنعتي به صنعتي شدن را طي کند، از آن پشتيباني خواهد کرد‎.‎
صادق زاده با اشاره به حوزه فناوري اطلاعات و مواد پيشرفته نيز گفت: اين حوزه هم در کشور متولي دارد و آن وزارت ارتباطات است، البته ما در همين حوزه هم مورد به مورد بررسي مي کنيم، اگر متولي به آن بودجه اي اختصاص نداده باشد و در چارچوب استراتژي هاي سازمان گسترش باشد بعنوان سازمان توسعه اي به همراه شريک بخش خصوصي وارد مي شويم تا نياز کشور را در آن حوزه برآورده کنيم‎.‎
وي با بيان اينکه در حوزه مواد نوين و زيست فناوري هم به همين شکل عمل مي کنيم، افزود: آن بخشي از مواد پيشرفته که جنبه دفاعيِ صرف دارد، متولي اش وزارت دفاع است، اما اگر جنبه تجاري و استفاده عام دارد جزو وظايف سازمان توسعه اي است که در فرآيند تدوين دانش فني و کاربردي کردن آنچه در قالب انتقال تکنولوژي و چه سرمايه گذاري اقدام کند‎.‎
معاون ايدرو در خصوص تغييرات در بخش تجاري سازي محصولات صنايع نوين نيز تصريح کرد: همان سياستي که در تدوين دانش فني اعمال مي شود در تجاري سازي ادامه مي دهيم، اگر پروژه در حوزه اي بود که متولي داشت وارد نمي شويم و اگر نداشت، با 49 درصد سرمايه گذاري با بخش خصوصي داراي اهليت شريک مي شويم‎.‎
پيدا کردن سرمايه گذار بخش خصوصي بزرگترين چالش در توسعه صنايع پيشرفته
معاون توسعه فناوري و صنايع پيشرفته ايدرو در خصوص بزرگترين چالش توسعه صنايع پيشرفته در ايدرو گفت: چالش بزرگ، پيداکردن سرمايه گذار بخش خصوصي است که هم اهليت داشته باشد و هم فناوري هاي نوين را بشناسد که بتواند وارد عرصه سرمايه گذاري مشترک با سازمان هاي توسعه اي مانند ايدرو شود‎.‎
وي با بيان اينکه ريسک ها در صنايع و فناوري هاي نوين بيشتر از ساير صنايع است، افزود: تجربه نشان مي دهد اگر يک طرح صنعت پيشرفته، توجيه اقتصادي داشته باشد، بهتر است سازمان توسعه اي طرح را بصورت 100 درصدي اجرا کند‎.‎
صادق زاده اظهار داشت: در صنايع دارويي و تجهيزات پزشکي، زيست فناوري و مواد جديد از طرح هاي خوب و داراي توجيه اقتصادي استقبال مي کنيم البته طرح هاي مورد نياز کشور در اين حوزه ها را شناسايي و فهرست کرده ايم. طرح توليد واکسن دام و طيور، توليد انسولين، دستگاه سونوگرافي، استنت هاي قلبي، نيروگاه هاي‎ CHP ‎و توليد پانل هاي خورشيدي در اين فهرست از مهم ترين طرح ها است که سرمايه گذاران مي توانند براي مشارکت در چنين موضوعاتي پيشنهادهاي خود را ارائه کنند‎. ‎