کد خبر: 7121
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۳

ممنوعیت تردد با چمدان های چرخدار در گردشگر پذیرترین شهر جهان

ممنوعیت تردد با چمدان های چرخدار در گردشگر پذیرترین شهر جهان

ونيز يکي از گردشگرپذيرترين شهرهاي جهان

استفاده از چمدان هاي چرخ دار را براي بازديد کنندگان و اهالي شهر ممنوع مي کند.‏
به گزارش روزنامه 'لاستمپا'، شهرداري شهر ونيز در شمال شرق ايتاليا به منظورکاهش آلودگي صوتي و تخريب خيابان ها ناشي از تردد ميليون ها مسافر و گردشگر، استفاده از چمدان هاي چرخ دار و چرخ دستي را ممنوع مي کند.‏
به عقيده کارشناسان شهرداري ونيز تردد ميليون ها گردشگر در سال باعث آلودگي صوتي و آسيب به خيابان ها مي شود و به همين دليل استفاده از چرخ دستي و چمدان چرخدار ممنوع شده و جريمه اي تا 500 يورو براي متخلفان در نظر گرفته شده است.‏
بدين ترتيب شهرداري يکي از زيباترين شهرهاي گردش پذير جهان عليه چمدان هاي چرخ دار اعلان جنگ کرده که خود منجر به سرگرداني گردشگران خواهد شد.‏