کد خبر: 10056
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۳

معادن متروکه کشور فعال می شود

معادن متروکه کشور فعال می شود

گروه توليد: مديرعامل شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران از برنامه اين شرکت براي فعال سازي معادن متروکه

کشور با هدف افزايش توليد مواد معدني و رشد اشتغال خبر داد.‏
‏ وجيه الله جعفري اظهار کرد: به دلايل مختلف تعدادي از معادن کشور متروکه شده اند. وي با بيان اينکه نکته مهم اين است که بيشتر اين معادن داراي ذخيره اقتصادي هستند، خاطرنشان کرد: در بسياري از معادن متروکه با استفاده از تکنولوژي هاي نوين و پس از ارزيابي هاي فني و اقتصادي؛ امکان استخراج، فرآوري مواد معدني و استحصال عناصر همراه وجود دارد. بنابراين ايمپاسکو معادن متروکه اي که در ارزيابي ها، داراي توجيه فني و اقتصادي هستند را فعال خواهد کرد.‏
‏ مديرعامل شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران ادامه داد: اين شرکت بر اساس وظايف ذاتي و تخصصي خود براي تأمين مواد معدني مورد نياز کشور، علاوه بر بهره برداري از ظرفيت هاي موجود و تعريف محدوده هاي اکتشافي جديد، در نظر دارد معادن متروکه فلزي و عمدتاً سرب و روي کشور را مورد بررسي قرار داده و احياء کند.‏
‏ وي افزود: در اين زمينه ايمپاسکو معادن متروکه اي که فاقد تقاضا از سوي بخش خصوصي هستند و يا در مزايده هاي سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استانها واگذار نشده اند را در اختيار گرفته و با آمايش اطلاعات و تهيه طرح اکتشافي مناسب هر معدن، نسبت به انجام اکتشافات مقدماتي، تکميلي و تفضيلي اقدام خواهد کرد.‏
‏ جعفري با بيان اينکه پس از به نتيجه رسيدن فعاليتهاي اکتشافي، استخراج و فروش مواد معدني اين معادن از طريق مناقصه به بخش خصوصي واگذار خواهد شد، تصريح کرد: شناسايي و فعال سازي ظرفيتهاي بالقوه معادن متروکه، کمک به توسعه بخش معدن کشور، ايجاد اشتغال و افزايش توليد مواد معدني از جمله اهداف ايمپاسکو در اجراي اين طرح است.‏
‏ وي خاطر نشان کرد: در اين زمينه طرح احياء و اکتشاف معادن فلزي متروکه کشور در ايمپاسکو در حال انجام و فعال سازي 20 معدن متروکه فلزي با اولويت ذخاير سرب و روي را در برنامه قرار داده است.‏
‏ ‏