کد خبر: 10547
تاریخ انتشار: ۰۳ اسفند ۱۳۹۳
گروه : کسب و کار

مطالبات مختلف تعاون با نیروهای کارآمد میسر است

مطالبات مختلف تعاون با نیروهای کارآمد میسر است

گروه توسعه: دبیر اتاق تعاون استان مازندران تاکید کرد:

مطالبات حوزه های مختلف تعاون فقط با قدرت چانه زنی و استفاده از نیروهای کارآمد میسر است. ‏
به گزارش جهان اقتصاد، علاء الدین ربیعی در پاسخ به این پرسش که برای مطالبه گر بودن اتاق تعاون چه پیشنهادی دارد، گفت:از آنجایی که اتاق ‏
تعاون به عنوان عالیترین تشکل تعاونی ها در کلیه مجامع تصمیم گیری و تصمیم سازی حضور داشته، ‏
اما به دلایل بسیار نتوانسته است از جایگاه واقعی خود برای کسب مطالبات تعاونگران استفاده کند ، باید دراین زمینه  تدابیری بیاندیشد. ‏
وی تصریح کرد: سال های گذشته در قدرت چانه زنی و مطالبه گری اتاق تعاون فراز و نشیب های ‏
بسیاری وجود داشته واین موضوع در دیدگاه مسئولین به  بخش تعاون تاثیر گذار بوده و باعث شده است ‏
تا تعاون هرچند به عنوان یکی از ارکان اصلی  اقتصاد حضوریابد، ولی جایگاه چشمگیری نداشته باشد . ‏
ربیعی  بیان داشت: با توجه به منویات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی  اینکه تعاون به ‏
عنوان قوی ترین بخش در محقق شدن این موضوع است، باید با حضور قدرتمند در هیئت دولت و مجلس این نقش موثر اتاق تعاون را مطالبه کرد . ‏
دبیر اتاق تعاون استان مازندران تاکید کرد: باید تعاون در تیم اقتصادی حاضر در کنار ریاست محترم ‏