کد خبر: 10219
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۳

مسکن حتی بدون خروج از رکود گران می شود

مسکن حتی بدون خروج از رکود گران می شود

یک کارشناس اقتصادی با پیش بینی وضعیت بازار مسکن در سال ۹۴ گفت:

در سال آینده بدون اینکه بازار مسکن از رکود خارج شده باشد، قیمت خانه های ارزان قیمتمورد تقاضای دهک های میانی و متوسط کشور افزایش می یابد.‏
جمشید پژویان درگفت وگوبا ایلنا ادامه داد: باتوجه به اینکه مسکن مهر در هر چند که می توان گفت بازار متفاوتی داشت و به گروه ای فقیر اختصاص یافت توانست چند سال گذشته بخش قابل توجهی از تقاضای مسکن را پاسخ دهد و به هر حال در کاهش میزان تقاضای مسکن نقش داشت.‏
وی درباره وضعیت بازار مسکن در سال آینده اظهار کرد: پیش بینی می کنم مسکن های ارزان قیمت نسبت به خانه های گرانی که مورد تقاضای ثروتمندان هستند، افزایش قیمت بیشتری داشته باشند و بدون اینکه رونقی در بازار مسکن ایجاد شده باشد، افزایش قیمتی را با توجه به تناسبی از نرخ تورم خواهیم داشت.‏
پژویان افزود: وضیعت و شرایط بازار مسکن در اقتصاد ایران به صورتی است که به دلیل تامین اجتماعی پایین، مردم مسکن را تنها به عنوان سرپناه تقاضا نمی کنند بلکه مسکن را به عنوان یک نوع دارایی و پس انداز می دانند. در نتیجه تقاضا همواره در بازار مسکن بالا خواهد بود و از آنجایی که سیستم اعتباری در ایران نمی تواند پاسخگوی این تقاضا باشد، عرضه پاسخگوی نیاز نیست.‏
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت بازار مسکن در اروپا و امریکا و مقایسه بازار مسکن کشورمان با این کشورها گفت: وضعیت عرضه و تقاضای بازار مسکن در آمریکا هم شبیه به کشور ماست و با اروپا بسیار متفاوت است، در اروپا اکثر مردم اجاره نشین دولت یا شهرداری ها هستند و مردم مسکن را به عنوان یک سرپناه تقاضا می کنند اما در امریکا این چنین نیست.‏
وی ادامه داد: در امریکا هم مثل ایران مسکن یک کالای سرمایه ای است اما با این تفاوت که در این کشور افراد می توانند بدون هیچ پیش پرداختی یا با تامین حداکثر ۱۰ درصد از هزینه ملک، از وام های بانکی بلند مدت استفاده کنند. در نتیجه در آنجا یک تعادلی در بازار مسکن وجود دارد که فقط در دوره بلند مدت گاه با یک جهش روبه رو می شود و باز هم آن حالت تعادلی ایجاد می شود.‏
پژویان افزود: به دلیل اینکه مسکن عمدتا از طریق وام بانکی تامین می شود، در شرایط رکود قیمت مسکن به راحتی کاهش می یابد اما در اقتصاد ایران حتی زمانی که بازار مسکن در رکود به سر می برد قیمت ها کاهش چندانی ندارند چراکه مردم آنچنان وامی به بانک ندارند که مجبور شوند مسکن را به قیمت ارزان تر بفروشند تا وام را بپردازند.‏
این کارشناس اقتصادی درباره نقش صندوق های زیمن و ساختمان در وضعیت بازار مسکن کشورمان گفت: حال در این میان معلوم نیست صندوق های زمین و ساختمان چه نقشی را قرار است ایفا کنند. اگر بخواهد قدرت خرید مردم را از طریق ارائه وام های بلند مدت افزایش دهند باعث افزایش تقاضای مسکن می شود اما باید دید که چقدر منابع در این صندوق ها وجود دارد.‏
وی افزود: در کشور مان یک بانک مسکنی وجود دارد که قاعدتا وظیفه این بانک باید همین اقدامات باشد این در حالی است که بانک مسکن هم کم و بیش شبیه سایر بانک های دیگر وام مسکن ارائه می دهد.‏
پژویان با تاکید بر اینکه مسکن یک کالای متجانس نیست که بتوان سهام آن را خرید، گفت: در ایران قیمت یک آپارتمان با آپارتمان دیگر که حتی در یک کوچه واقع شده اند و حتی طبقات مختلف یک آپارتمان قیمت های متفاوتی دارند و خرید سهام این آپارتمان ها معنایی ندارد و مشخص نیست سهم دو مترمکعب از کجای آپارتمان خریده می شود؟
وی ادامه داد: روی این موضوع ۱۶ -۱۷ سال پیش هم زمانی که آقای آخوندی وزیر مسکن بود، کار شد و به این نتیجه رسیدیم که این سیاست نمی تواند دراین شرایط در کشور ما اجرایی شود اما در برخی از کشورها که ساختمان ها خیلی شبیه به هم هستند و قیمت ها تفاوت چندانی ندارند راهکار خوبی است اما در ایران شبیه به این است که سهامی را خریده اید و سودی هم دریافت کرده اید و تاثیری در وضعیت بازار مسکن ندارد.‏