کد خبر: 10018
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۳
گروه : کشاورزی

مراقب برهم خوردن تعادل بین محصولات باغی و استراتژیک باشیم

مراقب برهم خوردن تعادل بین محصولات باغی و استراتژیک باشیم

بررسي پرايي افزايش 25 درصدي باغ‌هاي کشور

يک کارشناس کشاورزي کاهش زحمات باغداري و به‌صرفه‌تر بودن آن نسبت به زراعت را از عوامل افزايش 25 درصدي سطح باغ‌ها در کشور عنوان و تاکيد کرد: افزايش سطح باغ‌ها از جهتي مطلوب است، اما نبايد به قيمت بر هم خوردن تعادل بين محصولات باغي و استراتژيک باشد‎.‎
بهمن محمدي در گفت‌وگو با ايسنا اظهار کرد: يکي از دلايل تمايل کشاورزان به باغداري مي‌تواند کاهش زحمات کاشت، داشت و برداشت باشد. از سوي ديگر محصول باغي مقرون به صرفه‌تر از محصول زراعي است‎.‎
وي افزود: ميزان آب‌بري باغ‌ها نيز کمتر از مزارع است، زيرا عمده باغداران کشور از سيستم آب‌دهي قطره‌اي استفاده مي‌کنند‎.‎
اين کارشناس کشاورزي با بيان اين‌که تعيين اولويت‌هاي غذايي و محصولات راهبردي در کشت محصولات، ضروري است، تصريح کرد: کاهش توليد محصولات استراتژيک همچون گندم، جو و دانه‌هاي روغني خيلي مطلوب نيست، لذا دولت بايد با سياست گذاري، حمايت‌هاي تشويقي همچون افزايش نرخ خريد تضميني گندم، مقرون به صرفه شدن محصولات استراتژيک براي کشاورزان را در دستور کار قرار دهد‎.‎
محمدي ادامه داد: افزايش سطح باغ‌ها از جهتي مطلوب است، اما نبايد به قيمت بر هم خوردن تعادل بين محصولات باغي و استراتژيک به دست بيايد. در مديريت بحثي وجود دارد که مي‌گويد هيچ چيز را نمي‌شود مطلق فرض کرد مگر اين‌که اولويت‌ها تعيين شوند‎.‎
وي افزايش 25 درصدي سطح باغ‌ها را از جهت افزايش توليد ناخالص داخلي مطلوب دانست و گفت: باغات معمولا در زمين‌هاي شيب‌داري که براي زراعت چندان مناسب نيستند ايجاد مي‌شوند. هم‌چنين مقدار آب اضافه که از طريق سدها تامين مي‌شود در افزايش سطح باغ‌ها موثر بوده است‎. ‎