کد خبر: 6090
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۳

مذاکرات گازی اوکراین و روسیه به هفته آینده موکول شد

مذاکرات گازی اوکراین و روسیه به هفته آینده موکول شد

ايلنا: کميسر انرژي اتحاديه اروپا امروز-چهارشنبه- اعلام کرد

که اختلاف‌ها درباره مساله گاز اوکراين همچنان نياز به بررسي دارد.‏
به گزارش خبرگزاري شينهوا، "گانتر اوتينگر" کميسر انرژي اتحاديه اروپا با اشاره به حضور در ديدار سه‌جانبه با مقام‌هاي اوکراين و روسيه اعلام کرد که مذاکره درباره بررسي مساله گاز اوکراين را طي چند روز آينده انجام خواهيم داد.‏
اوتينگر گفت: "براي دستيابي به راه‌حلي منطقي و ممکن گام تازه‌اي برداشته‌ايم و گمان مي‌کنم در موضوع‌هاي اساسي به توافق نزديک شده‌ايم."‏
مقام‌هاي مسکو و کي‌يف براي تعيين بهاي گاز ارسالي از روسيه به اوکراين به توافق کوتاه‌ مدتي براي فصل زمستان رسيده‌اند هرچند که مقام‌هاي روسيه اعلام کردند که ارسال نخستين جريان گازي زماني صورت مي‌گيرد که اوکراين بخشي از بدهي خود را پرداخت کند.
ايلنا: کميسر انرژي اتحاديه اروپا امروز-چهارشنبه- اعلام کرد که اختلاف‌ها درباره مساله گاز اوکراين همچنان نياز به بررسي دارد.‏
به گزارش خبرگزاري شينهوا، "گانتر اوتينگر" کميسر انرژي اتحاديه اروپا با اشاره به حضور در ديدار سه‌جانبه با مقام‌هاي اوکراين و روسيه اعلام کرد که مذاکره درباره بررسي مساله گاز اوکراين را طي چند روز آينده انجام خواهيم داد.‏
اوتينگر گفت: "براي دستيابي به راه‌حلي منطقي و ممکن گام تازه‌اي برداشته‌ايم و گمان مي‌کنم در موضوع‌هاي اساسي به توافق نزديک شده‌ايم."‏
مقام‌هاي مسکو و کي‌يف براي تعيين بهاي گاز ارسالي از روسيه به اوکراين به توافق کوتاه‌ مدتي براي فصل زمستان رسيده‌اند هرچند که مقام‌هاي روسيه اعلام کردند که ارسال نخستين جريان گازي زماني صورت مي‌گيرد که اوکراين بخشي از بدهي خود را پرداخت کند.مذاکرات گازي اوكراين و روسيه به هفته آينده موكول شد
ايلنا: کميسر انرژي اتحاديه اروپا امروز-چهارشنبه- اعلام کرد که اختلاف‌ها درباره مساله گاز اوکراين همچنان نياز به بررسي دارد.‏
به گزارش خبرگزاري شينهوا، "گانتر اوتينگر" کميسر انرژي اتحاديه اروپا با اشاره به حضور در ديدار سه‌جانبه با مقام‌هاي اوکراين و روسيه اعلام کرد که مذاکره درباره بررسي مساله گاز اوکراين را طي چند روز آينده انجام خواهيم داد.‏
اوتينگر گفت: "براي دستيابي به راه‌حلي منطقي و ممکن گام تازه‌اي برداشته‌ايم و گمان مي‌کنم در موضوع‌هاي اساسي به توافق نزديک شده‌ايم."‏
مقام‌هاي مسکو و کي‌يف براي تعيين بهاي گاز ارسالي از روسيه به اوکراين به توافق کوتاه‌ مدتي براي فصل زمستان رسيده‌اند هرچند که مقام‌هاي روسيه اعلام کردند که ارسال نخستين جريان گازي زماني صورت مي‌گيرد که اوکراين بخشي از بدهي خود را پرداخت کند.