کد خبر: 9976
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۳
گروه : جهان انرژی

مذاکرات آبی تهران- برلین کلید خورد

مذاکرات آبی تهران- برلین کلید خورد

معاون وزير نيرو گفت: مديريت و حفاظت از منابع آب؛ 2 اولويت‌ جديد

وزارت نيرو است و در زمينه مديريت ذخاير زير زميني نيز به دنبال استفاده از تجربيات آلمان خواهد بود.‏
رحيم ميداني در ديدار با سفير آلمان اظهارداشت: هم‌ اکنون در زمينه‌ هاي مطالعاتي و آموزشي همکاري‌ هاي خوبي ميان دو کشور در حال انجام است، اما با توجه به وضعيت خاص منابع آب ايران در چند سال گذشته و بروز شرايطي همچون تغيير اقليم، خشکسالي و افزايش دما، علاقه‌ مند هستيم در زمينه مديريت غيرسازه‌ اي آب همچون بحث بهره‌ وري و نحوه مواجهه با پديده تغيير اقليم همکاري‌ هاي جديدي را با کشور آلمان آغاز کنيم.‏
وي ادامه داد: علم مديريت آب دانش به‌ روز و نوظهوري است که تمامي کشورها هم به‌ لحاظ نظري و هم تجربي نيازمند تبادل دانش در اين زمينه هستند؛ بنابراين اگر تجربه موفقي در زمينه بخش‌ هاي مختلف آب به‌ ويژه درباره مديريت آب زيرزميني در کشور آلمان وجود داشته باشد، ما علاقه‌ مند به استفاده از اين تجربه‌ ها هستيم.‏
همچنين سفير آلمان با اشاره به پيشينه طولاني مشارکت آلمان در ايران گفت: هم‌ اکنون شرکت‌ هاي آلماني در طرح‌ هاي مختلف اقتصادي و عمراني ايران حضور فعال دارند، اما اين همکاري‌ ها در زمينه آب کم است.‏
‏"ميکاييل اشترنبرگ" با بيان اينکه آب و محيط‌ زيست در آينده نقش موثري را در سرنوشت کشورها خواهد داشت ادامه داد: آب ماده‌ اي است که دائم کمياب‌ تر مي‌ شود و به مانند انرژي‌ هاي ديگر قابل جايگزيني نيست، به‌ ويژه در کشوري مانند ايران آب از اهميت حياتي برخوردار است.‏