مدیریت نکنیم پایداری منابع آب یک توهم خواهد بود

0
۲۵۹ بازدید

گروه امورزیربنایی: معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: باید آب موردنیاز برای توسعه کشاورزی و صنایع از طریق ارتقای بهره وری تامین شود

نه ازطریق افزایش مصرف آب؛ چرا که منابع آب کشور تحمل بارگذاری جدید را ندارد‎.‎
رحیم میدانی با بیان آنکه طرح اجرای احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی اولویت نخست بخش آب کشور در سال آینده خواهد بود، اظهار داشت: دراین طرح، باید جلوی هرگونه تعدی و برداشت غیرقانونی منابع آب گرفته شود؛ چرا که اگر رهاشدگی، بی انضباطی و لجام گسیختگی در مدیریت آب حاکم شود، صحبت از پایداری منابع آب یک توهم است‎.‎
وی با تاکید بر لزوم پیاده سازی طرح حسابداری ملی آب در کشور، گفت: در سال های اخیر، برداشت های بی حد و حصر از چاه های غیرمجاز و همچنین برداشت های اضافی چاه های مجاز بیشتر از مقدار مشخص شده در پروانه بهره برداری منابع آب، گرفتار بی تعادلی شده و باید بخش آب حساب و کتاب مشخص خود را داشته باشد‎.‎
میدانی ادامه داد: نخستین کسانی که از این وضعیت نابسامان برداشت آب ضربه خواهند خورد، خود بهره برداران مجاز و کشاورزان هستند چرا که آنان در کنار این چاه سرمایه گذاری های مختلفی انجام داده اند و با تجهیز زمین کشاورزی، کشت و کار خود را درست کرده اند و اگر منابع آب از بین برود، این کشاورزان آسیب خواهند دید‎.‎
وی درباره اهمیت حفظ این منابع برای تامین آب شرب شهرهای کشور، گفت: امروز ۶۰ درصد از نیازهای آب کشور از سفره های زیرزمینی تامین می شود و ما وابسته به این منابع ارزشمند هستیم. در فلات مرکزی ایران برای تامین آب شرب برخی شهرها همچون کرمان ۱۰۰ درصد از منابع آب زیرزمینی استفاده می کنند و یا آب شرب شهر شیراز در فصل گرم ۸۳ درصد از آب های زیرزمینی تامین می شود‎.‎
وی ادامه داد: متاسفانه خیلی از مردم متوجه وضعیت وخیم منابع آب زیرزمینی نیستند و هنوز به دنبال حفر چاه و برداشت های بی رویه از آب زیرزمینی هستند لذا ما نباید فشار توسعه کسب وکار کشاورزی را بر سفره های زیرزمینی بارگذاری کنیم‎.‎
میدانی درباره هدف گذاری انجام شده در این طرح، گفت: برداشت آب از سفره های زیرزمینی باید ۱۱ میلیارد مترمکعب کاهش یابد که اگر به انجام این کار موفق شویم، افزون بر جلوگیری از روند افت منابع آب تجدیدپذیر، برداشت های اضافه از منابع استاتیک هم جبران خواهد شد‎.‎

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=10764