کد خبر: 6610
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۳

مدیریت صندوق توسعه بازار سرمایه به مرکز مالی ایران واگذار شد

مدیریت صندوق توسعه بازار سرمایه به مرکز مالی ایران واگذار شد

با تصويب مجمع عمومي عادي ساليانه صندوق توسعه بازار سرمايه، مديريت اين صندوق که تا پيش از اين بر عهده شرکت تأمين سرمايه امين بود، به مرکز مالي ايران سپرده شد.

اين تصميم در مجمع ساليانه صندوق توسعه بازار سرمايه و با رأي مثبت سهامداران اين صنـدوق، صورت گرفت.شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت فرابورس ايران، شرکت بورس کالاي ايران، شرکت بورس انرژي و شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويـه وجوه، سهامداران مرکز مالي ايران هستند. به اعتقاد اغلب کارشناسان، صندوق توسعه بازار سرمايه، به عنوان يکي از نهادهاي مالي مهم در بازار سرمايه، توانسته است اقدامات گسترده و مؤثري به منظور حفظ نقدشوندگي سهام و ايجاد ثبات در بازار سرمايـه، به ويژه طي ماههاي اخيـر انجام دهـد.‏

مديرعامل مرکز مالي ايران با بيان اينکه صندوق توسعه بازار سرمايه تاکنون، با مديريت شايسته شرکت تأمين سرمايه امين توانسته است بخوبي از عهده مسئوليت اصلي خود، يعني ايجاد ثبات و تقويت نقدشوندگي سهام در بازار برآيد، افزود: تعامل با ذينفعان صندوق، تدوين و تصويب اصول‌ و خط مشي سرمايه‌گذاري و استراتژي هاي عملياتي به منظور عکس العمل به موقع در بازار، استقرار سيستم دريافت بازخورد مستمر از مشارکت کنندگان بازار درخصوص عملکرد صندوق، ازجمله برنامه هاي آينده صندوق توسعه بازار سرمايه خواهد بود.‏

علي نقوي در ادامه خاطرنشان کرد با توجه به اينکه بورس هاي چهارگانه و نيز شرکت سپرده گذاري، سهامداران مرکز مالي ايران و طيف وسيع و متنوعي از اشخاص حقيقي و حقوقي، سهامداران اين پنج شرکت هستند، از اين رو مرکز مالي ايران بطور غيرمستقيم دربرگيرنده بخش عمده ذينفعان بازار سرمايه است و با برخورداري از اين جامعيت، مي تواند به عنوان يک نهاد مستقل و فراگير، نقش مؤثري در تحقق اهداف صندوق توسعه ايفا کند، همانگونه که نقش صندوق در ايجاد ثبات در بازار، تقويت نقدشوندگي سهام و مديريت رفتارهاي هيجاني در بازار تاکنون نيز بسيار حائز اهميت بوده است.‏