کد خبر: 6512
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۳

مخالفت مدیر عامل بورس با تعیین نرخ پتروشیمی در بودجه دولت

مخالفت مدیر عامل بورس با تعیین نرخ پتروشیمی در بودجه دولت

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه دولت و مجلس شورای اسلامی باید برای نرخ خوراک پتروشیمی تصمیمی مناسب اتخاذ کنند، پیشنهاد داد: نرخ خوراک براساس شرایط روز و فرمولی خاص تعیین شود و همگان بر اجرای آن متعهد شوند.حسن قالیباف اصل ، در پاسخ به پرسشی در خصوص تاثیر قیمت خوراک پتروشیمی بر بازار سرمایه با توجه به اینکه 12 درصد بورس در اختیار پتروشیمی ها است، افزود: قیمت خوراک پتروشیمی نه تنها برای سرمایه گذاران بورسی بلکه برای سرمایه گذاران پروژه های پتروشیمی از اهمیت ویژه برخودار است.وی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاران به دنبال تعیین نرخ رقابتی هستند، اظهار داشت: برای اینکه صنعت پتروشیمی را در کشور حفظ کنیم باید ابتدا مزیت رقابت نرخ حفظ شود.مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار ادامه داد: علاوه بر این، فرآیند سرمایه گذاری در بورس و خارج از آن و همچنین بازار اولیه و پروژه هایی که از صفر شروع می شود، باید بلندمدت باشد.

قالیباف اصل تصریح کرد: به طور عام سرمایه گذاری در طرح ها نیاز به سه تا 5 سال زمان دارد، بنابراین اگر نرخ ها به طور دائمی تغییر کند، سرمایه گذاران با ابهام مواجه می شوند.مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار گفت: با توجه به اینکه فصل بودجه نویسی بزودی فرامی رسد و این بحث ها نیز در مجلس شورای اسلامی مطرح می شود، سرمایه گذار می خواهد تکلیفش در این زمینه مشخص شود.وی اظهار داشت: اگر قرار باشد نرخ خوراک پتروشیمی در بودجه های سالانه دیده شود، سرمایه گذاری در این حوزه دچار ابهام می شود و مزیت حوزه پتروشیمی از دست می رود، بنابراین بهتر است ثبات خاصی برای این قیمت ها در این بخش برقرار شود.