کد خبر: 10636
تاریخ انتشار: ۰۶ اسفند ۱۳۹۳

مالیات تولید تقسیط می‌شود

مالیات تولید تقسیط می‌شود

برخي صنعتگران تمايلي به پرداخت ماليات ندارند‏

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با اعلام شرايط تقسيط ماليات توليدکنندگان داراي سود و درآمد گفت: برخي بازرگانان تمايل به پرداخت ماليات ندارند‎.‎
علي عسکري در گفتگو با مهر درمورد ماليات توليدکنندگان گفت: بخش بالايي از ماليات ها، از توليدکنندگان دريافت مي شود و نزديک به 55 درصد درآمدهاي مالياتي از اشخاص حقوقي که عمدتا توليدکنندگان هستند، دريافت مي شود‎.  ‎
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با تاکيد بر اينکه اگر توليدکنندگان سود و درآمد داشته باشند از آنها ماليات اخذ مي شود در غيراينصورت مالياتي از آنها گرفته نمي شود، افزود: گرچه سازمان مالياتي در چارچوب قانون عمل مي کند اما ماليات را از توليد زماني مي گيريم که سود باشد‎.‎
وي با اشاره به شرايط سخت اقتصادي کشور عنوان کرد: با توجه به اين موضوع و براي اينکه توليد با مشکل نقدينگي مواجه نشود، ماليات توليدکنندگان اگر سود کرده باشند، تقسيط مي شود تا فشاري به آنها وارد نشود‎.‎
عسکري ادامه داد: اگر توليدکنندگان زيان کنند به آنها مالياتي تعلق نمي گيرد. ماليات انباشته ثبت مي شود و در سالهاي بعد اگر سود کرد درابتدا جبران مي شود و اگر درآمدي باقي ماند به آن ماليات تعلق مي گيرد‎.‎
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور خاطرنشان کرد: اما در برخي موارد توليدکنندگان به ويژه آنهايي که فعاليت بازرگاني مي کنند، سودآور هستند اما مايل به پرداخت ماليات نيستند که در مورد آنها ممکن است که شدت عمل به خرج دهيم، زيرا واقعيت اين است که آنها مشکلي براي پرداخت ماليات ندارند اما نمي خواهند که بپردازند‎.  ‎
وي اضافه کرد: اما با مودياني که مشکلي با سازمان امور مالياتي در پرداخت ماليات ندارد و ما هم از فعاليت و چرخه اقتصادي آنها اطلاعات داريم، کنار مي آئيم‎.‎