کد خبر: 6688
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۳
گروه : کشاورزی

ماده آلی خاک کشاورزی ایران کمتر از نیم درصد است

ماده آلی خاک کشاورزی ایران کمتر از نیم درصد است

معاون دفتر امور آب و خاک کشاورزي وزارت جهادکشاورزي با بيان آنکه ماده آلي خاک موجود در دنيا به طور متوسط بين 1 تا 1.5 درصد است، گفت: متاسفانه به دليل شرايط اقليمي ماده آلي موجود در خاک هاي کشاورزي ايران کمتر از نيم درصد است.‏

مسعود اعلايي درگفت و گو با ايرنا درباره ماده آلي خاک، افزود: ماده آلي موجود در خاک کشاورزي ايران پائين است و اين مسئله ربطي به مصرف کود و سم ندارد بلکه عواملي همچون بالا بودن قليايي، اسيديته (‏ph‏) خاک و خشکي در مرغوبيت خاک کشاورزي موثر است.‏
وي اظهار داشت: ايران در منطقه خشک و نيمه خشک جهان قرار دارد، بنابراين به دليل شرايط اقليمي خاک کشاورزي کشور ما مشابه خاک هاي کشاورزي ديگر کشورهاي مستقر در مناطق خشک جهان است.‏
وي ادامه داد: به طور متوسط ماده آلي خاک کشاورزي ايران کمتر از نيم درصد است و اين ويژگي در تمام خاک هاي کشاورزي کشورمان ديده مي شود.‏
وي افزود: تنها نواحي شمالي کشور (حوزه درياي خزر شامل استان هاي گيلان و مازندران) به دليل بارندگي زياد و رطوبت بالا، حاصلخيزي خاک، ‏ph‏ پائين و وجود هوموس از شرايط مطلوبي نسبت به ساير نقاط کشور برخوردار است.‏
معاون دفتر امور آب و خاک کشاورزي گفت: طي سالهاي اخير براي افزايش ماده آلي خاک و رطوبت، پائين آوردن ‏ph‏ يا اسيديته خاک، کاهش شوري و قليايي بودن خاک دربرنامه پنجم توسعه پيش بيني هاي لازم صورت گرفت اما تاکنون اعتبار و رديف بودجه اي در اين خصوص دريافت نشده است.‏
وي اضافه کرد: طبق استاندارد بايد ‏ph‏ يا اسيديته موجود در خاک کمتر از 7 باشد اما متاسفانه در برخي مناطق کشور ما اسيديته خاک بيش از 8 است.‏
وي تاکيد کرد: براي رساندن ماده آلي خاک به 0.1 تا 0.2 درصد به تدريج مي توانيم با برنامه ريزي، مديريت صحيح و اقدامات لازم تغييرات مناسبي در خاک ايجاد کنيم اما اجراي اين طرح به مدت زمان طولاني نياز دارد و در يک دوره زماني کوتاه مدت امکان پذير نيست.‏
به گفته اعلايي، ايجاد تغيير در ماده آلي خاک کشاورزي با توجه به شرايط و اقليم مناطق حداقل به دوره زماني 10 ساله نياز دارد تا خاک را به شرايط بهينه تبديل کنيم.‏
معاون دفتر امور آب و خاک کشاورزي اظهار اميدواري کرد که در سالهاي آتي و به ويژه در برنامه ششم توسعه به طور جدي خلاءهاي اعتباري و برنامه اي که براي مديريت بهتر خاک هاي کشاورزي در هدف گذاري و برنامه ريزي قرار دارد، تامين شود.‏
وي حفظ منابع آبي کشور را مورد تاکيد قرار داد و اضافه کرد: وجود ماده آلي در حفظ رطوبت خاک بسيار موثر است، بنابراين حاصلخيزي خاک در حفظ منابع پايه بي تاثير نخواهد بود.‏